تاریخ : چهارشنبه, تیر ۱۹م, ۱۳۹۸ | بازدید : 1٫460 مرتبه
 
709

بسمه تعالی 

جدول زمانبندی آزمون های سازمان سنجش در سال ۹۸

 

آزمون

تاریخ ثبت نام

تاریخ برگزاری

تاریخ اعلام نتایج نهایی

دکتری تخصصی

 

سه شنبه ۶/۹/۹۷ تادوشنبه۱۲/۹/۹۷

جمعه ۳/۱۲/۹۷

-

کارشناسی ارشد

جمعه ۱۶/۹/۹۷ تا یکشنبه ۲۵/۹/۹۷

پنج شنبه ۲۳/۳/۹۸ و جمعه ۲۴/۳/۹۸

 

در تاریخ ۲۴/۶/۹۸ و۲۵/۶/۹۸ 

سراسری

چهارشنبه ۲۴/۱۱/۹۷ تا پنج شنبه ۲/۲۱/۹۷

پنج شنبه ۱۳/۴/۹۸ تا جمعه ۱۴/۴/۹۸

در تاریخ ۲۷/۶/۹۸ الی۳۱/۶/۹۸

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

سه شنبه ۱۰/۲/۹۸ تا دوشنبه ۱۶/۲/۹۸

جمعه ۱۱/۵/۹۸

دهه دوم شهریور همزمان با اعلام تاریخ تعیین شده از سوی سازمان سنجش

کاردانی

یکشنبه ۲۲/۲/۹۸ تا شنبه ۲۸/۲/۹۸

جمعه ۱۱/۵/۹۸

دهه دوم شهریور همزمان با اعلام تاریخ تعیین شده از سوی سازمان سنجش