تاریخ : چهارشنبه, دی ۲۷م, ۱۳۹۱ | بازدید : 12٫654 مرتبه
 
logoP

موسسه آموزش عالی انرژی

دانش نامه دانشگاه انرژی

موسسه آموزش عالی انرژی بر اساس تفکری که در سالها قبل در تعدادی از اعضاء هیئت علمی و متخصصین انرژی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها وجود داشت شکل گرفته است . این تفکر مبتنی است بر تدوین برنامه جامع انرژی در کشور و تعیین سهم و ظرفیت رشد سالیانه هر کدام در جهت تنوع بخشی به سید انرژی کشور و بهینه سازی طرق تولیدو مصرف افزایش انواع منابع تولید اصلاح الگوهای مصرف در صنعت ، ساختمان ، دانش ها و روش های صرفه جویی و استراتژیهای مربوط به تولید ،مصرف ، حقوق و مدیریت انرژی است . در عین حال گزینش تاکتیک های مطالعه شده بر اساس سوابق گذشته و حال آینده ایران آباد در زمینه انرژی و متناسب با فرهنگی که از آن عدالت ، استقلال ،توسعه پایدار و حقوق تمام نسلها و آحاد مردم در طول و عرض جامعه با استفاده از تمامی مواهب خدادادی باید در آن ملحوظ و مستور شده باشد.

این نه به جهت توجه به منبع خاص بلکه توجه به تمامی منابع ،طرق تبدیل آنها به نوع قابل استفاده ، ویژگیهای اقتصادی و ساختاری هر یک و تناسب آنها با مقیاس استفاده های صنعتی ،مردمی در نواحی و اقلیم های متفاوت و حراست از منابع فراوان و ارزان خدادادی و به عبارتی شکر گزاری از نعمات و ثروتی است که برخی از آنها در صورت عدم استفاده هدر می رود لذا یکی از الزامات این خواستگاه اشاعه فرهنگ مردمی و، آموزش دانش های آکادمیک و تمهیدات ارائه خدمات آن است .

این مهم عمدتاً از طریق دوره های تحصیلی و پژوهشی ،فنی و مهندسی جهت بازنگری تمامی روشهای تولید ،مصرف ، خدمات و ممیزی انرژی می تواند حاصل گردد. تلاش می شود با برگزاری دوره های کوتاه مدت موضوعات فوق برای مردم جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی بخاطر پیدا کردن درک مشترک و همراه شدن همه با هم ، معضلات کنونی کشور در زمینه انرژی در نظام هدفمند جمهوری اسلامی ایران در یک دوره ۱۰-۵ ساله تا اندازه زیادی تخفیف یابد. بدیهی است تعامل و همسوئی با تمامی سازمانها و نهدهای نامی در این زمینه از اهم وظایف محسوب می گردد.

موسسه آموزش عالی انرژی در محل سابق دانشسرای عالی شهر و محل اولیه دانشگاه آزاد و… در مرکز شهر ساوه جائی که از صدها و شاید هزاران سال قبل مرکز پر تپش تمدن ایرانی و فرهنگ انسان ساز ایران بوده است واقع گردیده است اینجا محلی است که نام پر آوازه دانشمند شهیر شهر ، سلمان ساوجی یا یا حافظ بزرگ استانرا بر سینه خود دارد ، جایگاه قدیمی ترین مساجد و معماریهای بزرگ و بی نظیر ایران باستان تا قرون وسطا است که بزرگان فرهیخته کشور بر آن نام دانشگاه  معماری اسلامی جهان نهاده اند. دیدن این محل بر جان و دل فرهیختگان جهان اثری ماندنی خواهد داشت ، این در حالتیکه مردم آرام ،اصیل و صبور شهر از بام تا شام این محله را به میدان تلاش معاش سالم و پر رونق خود ،مصفا کرده اند .

دانشگاه انرژی کشور میرود در کنار این محل پر آوازه صحنه سازندگی دیگری را در راستای تحول تغییر رفتار عملی کشور و رفاه درون زادی مردمی تا ده ها و صدها سال آینده به ارمغان در نهاد مردم باقی گذارد.