آغاز به کار مجدد

مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی انرژی

مرکز مشاوره و خدمات بهداشت روانی مرکزی است که در قالب سطوح سه گانه پیشگیری ، قادر به انجام خدماتی از قبیل ارائه راهنمائی و مشاوره در زمینه های اجتماعی ، اخلاقی ، تربیتی ، روانی ، رفتاری ، تحصیلی ، شغلی ، ازدواج ، خانواده و روانسنجی در زمینه های هوش و … می باشد.

در این راستا مرکز مشاوره و خدمات بهداشت روانی موسسه آموزش عالی انرژی بعنوان یکی از واحدهای حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اهداف زیر را دنبال می نماید.

1- تلاش در جهت کمک به دانشجویان در شناخت بهتر استعدادها، رغبت ها، ارزشها، نگرشهای حاکم بر جامعه و بکارگیری این قابلیتها در تعالی فردی و اجتماعی

2- کمک به سازگاری مؤثر با محیط جدید تحصیلی، آشناسازی دانشجویان با فرصتهای مناسب محیطی و درک تجارب خویش در سازگاری با واقعیتهای موجود.

3- کمک به حل مشکلات تحصیلی، خانوادگی، رفتاری، عاطفی، روانی و ایجاد زمینه هایی به منظور اعتلای علمی- اخلاقی دانشجویان و سعی در رفع موانع موجود در جهت رسیدن به اهداف.

4-کمک به دانشجو در تصمیم گیری آگاهانه و حسن انتخاب در زمینه های مختلف

5-تلاش در جهت پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات (روانی-رفتاری-تربیتی و عاطفی) دانشجویان به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی، فردی و اجتماعی آنان و ارتقاء سطح بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه.

6-تحقیق درباره مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه برای شناخت عوامل آسیب زا.

7- مشاوره با دانشجویان در جهت کمک به پیشرفت تحصیلی، بهبود در روابط اجتماعی و سازگاری مؤثر با محیط.

8- برگزاری کارگاهها و سخنرانیها برای دانشجویان و کارکنان با هدف ارتقاء بهداشت روان دانشجویان و دانشگاهیان

مشاورین موسسه که به صورت فعال جهت انجام امور مشاوره ای در موسسه حضور خواهند داشت:

مشاور تربیتی: سرکار خانم احمدی

روزهای حضور در موسسه از نیمسال دوم 1401-1402:

چهارشنبه و پنج شنبه ها از ساعت 10-12