دکتر احمد قریب

ریاست موسسه

دکتر احمد قريب گرکانی

 

تحصیلات:

دکتری، 1359، شیمی (هسته ای)، دانشگاه برونل

کارشناسی ارشد، 1354، شیمی (هسته ای)، دانشگاه تهران

کارشناسی، 1349، شیمی، دانشگاه شهید بهشتی

مرتبه علمی: استاد

آدرس پست الکترونیکی: agharib@energy.ac.ir, agharib861@gmail.com

 

سوابق اجرایی:

1390 تا کنون (1402): موسس و رئیس موسسه آموزش عالی انرژی

1389-1393: مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

1381-1385: موسس و اولين رئیس انجمن عناصر کمیاب ایران و  عضو مرکز ماهواره ای يونسکو  درفرانسه

1384-1396: استاد دانشگاه امیرکبیر و پیام نور

1384-1385: مشاور ارشد شرکت مصباح انرژی

1381-1383: مشاور پروژه های معاونت پژوهشی

1378-1381: نماینده علمی سازمان انرژی اتمی در روسیه

1371-1377: رئیس مرکز پژوهشی انرژی اتمی

1376-1377: عضو هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت مصباح انرژی

1370-1375: مدیر و مجری پروژه آب سنگین و مسئول گروه انتخاب سایت و اقدامات آرایش و آمایش محل استقرار پروژه

1368-1370:  مشاور سازمان انرژی اتمی

                   – مسئول همکاری های فنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA

                   – مسئولیت های مشاوره ای مرتبط در سطح سازمان

1364-1368: معاون سازمان انرژی اتمی در امور مواد اولیه و سوخت و مدیر واحد سوخت

1363-1364 : مدیر واحد سوخت سازمان انرژی اتمی

1359-1363: عضو گروه رادیو شیمی مرکز تحقیقات هسته ای و مسئول پروژه UCF در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت

1354-1355 : مسئول گروه کمپلکس شیمی در بخش شیمی مرکز تحقیقات هسته ای

1351-1355: تکنولوژیست آزمایشگاههای پزشکی در بیمارستانهای کودکان تهران و قلب تهران

گواهینامه های تخصصی از آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) و سازمان برنامه و مدیریت:

الف- تکنیکهای آنالیز هسته ای در تایلند توسط IAEA  – 1363   

ب- سیکل سوخت هسته ای در آرژانتین توسط  IAEA – 1368

ج- اصول برنامه ریزی و توسعه در ایران توسط  سازمان برنامه و مدیریت

 

عضویت در انجمن ها، مجامع و هئیت ها:

1- عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران

2- عضو انجمن بین المللی تحقیقات عناصر کم مقدار در انسان (ISTERH)

عضو فعال پروژه ده ساله عناصر کم مقدار با آژانس بین المللی انرژی اتمی، همکار با تیم های پژوهشی کشورهای اروپایی،آمریکایی،آسیایی و آفریقایی

3- عضو انجمن فارغ التحصیلان امریکا ،اروپا ،اقیانوسیه در ایران

4- عضو هئیت تحریر نشریه علمی و سایر انتشارات سازمان 1367-1360 ، 1377-1373

5- عضو کمیته ممیزی و ارزشیابی هئیت علمی سازمان 1376-1365

6- عضو گروه اورانیم در آژانس بین المللی انرژی اتمی

7- عضو هئیت مؤسس و هيئت مديره انجمن عناصر کمیاب ایران 1385-1381

 

کتاب‌های تالیفی:

1-پالایش اورانیم، معاونت مواد اولیه، 1362

2- پیدایش و کاربردهای علوم و فن آوری‌های هسته ای، ناشر سازمان انرژی هسته ای، نویسنده دکتر احمد قریب، 1384

3-نقش ریز مغذی‌های معدنی در سلامت، ناشر پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، نویسنده دکتر احمد قریب، فاطمه اهری هاشمی و مریم قریب، 1389    

4-طرح جامع آموزشی پنج ساله 1395-1391 موسسه آموزش عالی انرژی

5-طرح جامع آموزشی پنج ساله 1405-1401 موسسه آموزش عالی انرژی

6-انرژی هسته ای،دکتر محمد قنادی-دکتر احمد قریب، دکتر محسن نجفی و دیگران-ناشر: تهران-طاهر-طراح موسسه فرهنگی هنری طاهر، 1389

7-احمد قریب-سید جواد واحدی-علی حیدری-سنتز نانو مواد دی اکسیداورانیوم-توریم،1395، دانشگاه امیرکبیر

8-احمد قریب- نصرالله محمدی-زهره رضوی، بهینه سازی مصرف آب و وضعیت قندسازی بااستفاده مجدد از پساب صنایع قند، 1395

9-احمد قریب- حسین تمیم- حیدر مداح -بررسی کارایی مبدل های حرارتی مجهز به آشفته ساز سوداخوار و مخلوط نانو سیالات برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MSc گرایش تبدیل انرژی، تابستان 1396

 

گزارش‌های مهم:

برنامه ریزی فعالیتهای سیکل سوختهای هسته ای، گزارش داخلی شماره 83، معاونت مواد اولیه و سوخت 100صفحه #، بهمن ماه 1369

امکان سنجی و برسیهای فنی و اقتصادی پروژه صنعتی هیپ لیچینگ (بندر عباس) گزارش علمی و فنی برای سازمان انرژی اتمی ایران، آذرماه 1370

مجموعه گزارشهای مهندسی، طراحی صنعتی ** ** در سایت اراک، پروژه امیر کبیر بالغ بر حدود یکصد زونکن و نقشه های بزرگ سیستم ها و جانمایی ها باضافه طراحی تفصیلی شرکت نارگان 71-78

مراکز تحقیقاتی و ساختار علمی و تکنولوژیکی کشور روسیه، مقدماتی درفروردین ماه  1380و تکمیلی در بهمن ماه 1380

توسعه علوم در کشور روسیه، تابستان 1381

قراردادها و مذاکرات شروع و خاتمه برخی از تعهدات قبل و بعد از انقلاب به ویژه قرارداد های اکتشافات هوایی و زمینی شرکتهای فرانسوی، آلمانی و استرالیایی و نیز قرار دادهای همکاری خیلی مفصل تر با چینی ها و روسها در دهه 1370 و قبل از آن

مذاکرات  و تهیه متون قرار دادهای ** ** با نارگان و راکتورهای تحقیقاتی

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی:

 

Publications (articles in journals)

1-Detn. of Ge and Sn in Geological materials by RNNA, Radiochemica acta., 27, 35-38, 1980

2-Distribtion of La, Eu, Ge, Se, P and S in Nickeliferous laterictic profile Mineralogical Magazine, 43, 820-2(1980).

3-Re and W in Nickeliferous laterictic profile Mineralogical Magazine 42/513-6(1987).

4-Detn. of Re in Geological Materials by RNAA, Talant, 25, 569-72, 1978

5-The Study of Trace Elements in Milk by Nuclear Analytical Techniques, J. of radioanalytical and Nuclear chemistry, article 89/1(1985)31-44.

6-An International Collaborative Research Programme On Minor and Trace Elements In Total Diets In: Trace Elements-Analytical Chemistry in medicine and Biology, Walter de Gruyter&co.,Berlin,NewYork,Vol,4,1987PP157-164

7-Iranian Whole diet Modelling Dent, of Intaken trace elements, J. of Trace Elem. Exper. Med.Vol.,2,1989P79

8-Essential Elements concentration Measuring by NAA and ICP in Iranian Dietary patterns, J. of Trace Elem. Exper. Med., Vol2,P148,1989.

9-Dietray Intakes of Trance Elements and related nutrients in eleven countries, proceedings of the TEAM-7,ISBN86-81477-02-1,Zagreb,1991.

10-Exploration of Intra- and inter-Regional Multivariable patterns in the IAEA global daily diet data, 1992.

11-Simulation of Iranian Total Mixed diets and their analysis for essential and toxic elements using nuclear and complementary analytical Techniques, J. of Radio analytical and Nuclear chemistry,Vol.249,No.1.(2000)47-60

12-The importance of nuclear analytical techniques in the determination of mineral micronutrients Iranian daily diets ,J. of  Radio analytical and Nuclear chemistry, Vol.249,No.3(2000)551-563.

13-A Determination of Essential Trace Elements in Daily Diets by Comparative Methodologies and alterations, The J. of elements in Experimental Medicine, Volume14,No.3(2001)p326

14-Intakes of Toxic Trace Elements from Iranian Daily Diets, The J. of Trace Elements in Experimental Medicine, Volume 14, No.3 (2001) p337

15-Determination of Essential T.E.in Daily Diets by Comparative methods and alteration, Trace Elements Medicine, (Russian). Vol.4, No.1(2003)21-32

16-Intakes Radioanalytical important Trace Elements from Iranian Daily Diets,4th Int. Symp. On Trace Elements in Human, Analytical and BIOANALYTICAL Chemistry,

17-Determination of Essential T.E. in Daily Diets by Comparative methods alteration, Trace Elements in Medicine,(English), Anunal Selection Vol.1-3(2003)43-53

18-Newer Trace Elements In Iranian Diets, J. of Radioanalytical and Nuclear chemistry, Vol.262, No.1(2004)199-204.

19-Bioavailability of Essential Trace Elements in … J. of Radioanalytical and Nuclear chemistry, Vol.270, No.1(2006)209-215.

20-Reza Akbari-Jeyhouni, Dariush Rezaei Ochbelagh, Ahmad Gharib, Assessment of an integral small modular reactor during rod ejection accident by using DRAGON/PARCS codes Progress in Nuclear Energy 108 (2018) 136–143, Department of Energy Engineering & Physics, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

21-R. Akbari a,b, D. Rezaei Ochbelagh a*, A. Gharib a, J.R. Maiorino c, F. D’Auria b Small modular reactor full scope core optimization using Cuckoo Optimization Algorithma, Department of Energy Engineering & Physics, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran b GRNSPG/DESTEC, University of Pisa, Pisa, Italy c CECS, Federal University of ABC, Santo Andr�e, SP, Brazil, Progress in Nuclear Energy 122 (2020) 103271

 

کنفرانس های بین المللی:

Articles in conferences

1-Some Investigation on Trace Elements Content of Iranian Breads, Proceedings 2nd Int. Conf. on ” Elements on health Diseases, Karachi, Pakistan 6-10 Feb.1987.

2- Application of Nuclear Analytical Techniques to investigate trace elements content in foodstuffs,30th Int. cong. of pure and applied chemistry,8-13Sept.1985, Manchester, U.K.

3-Use of Isotopes to measure Trace Elements in various matrices and total diets 3rd Int. Cong. on Nuclear and Radiochemistry, Technical univ. of Vienna,7-11 sept.,1992.

4-Methodological Procedure for det. of Mg, Mn and Mo using NAA and radio Tracer technique in biological materials,3rd Int. Cong. on Nuclear and Radio chemistry, Tech. univ. of Vienna, 7-11 Sept.1992.

5-Mineral and Trace Elemental Intake of Iranian diets using Nuclear Tech. The first Int. Conference on trace elements ,Free radicals, Tumor makers, Chromosal Analysis and Cytokines in Clinical Medicine & Biochemistry(TFTCC) March 20-23-1995,Kuwait.

6-Development of a new process flowsheet for and Iranian Uranium ore containing sodium  chloride, proceeding of the Second International conference on Hydrometallurgy, Vol 1,PP138-146,Oct.23-26,1992, Changsha, China

7-Working paper to be presented at IAEA, S research coordination Meeting(CRM)on Trace element intake of the population of Iran” The coordinated Research programmed on Human Daily dietary  Intakes of Nutritionally Important Trace Elements as Measured by Nuclear and other Techniques, Washington,USA,19-22 March 1986.(research agreement.No.4011/RB,84).

8-Development Atomic Energy and its role in providing energy, national Congress for Energy &economy, petreluom society,23-25 Jan.1995.

9-Detemination of Essential T.E.in daily diets by comparative methods and alteration in Sampling ,3rd  Inter. Conference on ”Advance in T.E., Minerals and vitamins in Human, Monastir, Tunisia, April 10-13,2002

10-Intakes of toxic Trace Elements from Iranian Daily Diets,5th Conference of ISTERH, Quebec ,Sept,7-11,2002

11-An International collaborative research programmed on minor and trace elements in total diests,4th workshop on T.E. Anal.Chem.in Medicine and Biology, Neurberg, FRG,,21-2.April 1986 (R. M. Parr, A. G. Gharib, et al.)

12-Status of Uranium Investigation in Iran, NEA-IAEA, Uranium Group, Pelindaba, South Africa, 16-18 Oct.1996

13- A. G. Gharib and S. Fatorechian, Intakes of Rdiologically Important Trace Elements from Iranian Daily Diets Int. Conf. on Isotopic and Nuclear Analytical Techniques for Health and Environment, Vienna, Austria, 10-13 June 2003.

14-A Newer Trace Element Measurments by RNNA and AAS, Int. Conf. on Isotopics and Nuclear Analytical Techniques for Health and Environment Vienna, Austria, 10-13 June 2003.

15- A. G. Gharib and S. Fatorechian, -Intakes of Radiologically Important Trace Elements from Iranian Daily Diets In Proceeding book of 4th Int. Symp on Trace Elements in Human :New Perspectives Part II, Athens-Greece,9-11 oct 2003,PP1207-1221

16-Toxicologically Important Trace Elements in Iranian Diets, in Proceedings book of 4th Int. Symp. On Trace Elements Human: New Perspective, Part II, Athens-Greece ,9-11 Oct 2003 PP 1226-1240

17-A Newer Trace Elements Measured By RNAA and AAS, In Proceeding book of 4th Int. Symp on Trace Elements in Human :New Perspectives Part II, Athens-Greece,9-11 Oct 2003,PP1350-1364

18- Intakes of Radiologically Important Trace Elements from Iranian Daily Diets, In 3rd Int. WONUC Conf. on the effect of Low and Very Low Doses of Ionizing Radiation on Human Health, Shahid Beheshti Univ. of Iran, 21-24 Oct. 2003, P 15(abstract book)

19-The Interrelation Among the radiological, Toxical and some Nutritional Elements, Inter. Conf. on Nuc. Sci. and Techn. Shiraz Univ. May (2004)1-11

20-The Interrelation Among the Radiological, Toxical and Nutritional Elements, 2end Inter. Symp. on T.E. and Mineral in Medicine and Biology, GSF. National Research Center, Munich, Germany, May13-15, 2004.

21-Sec Inter. Conference on Elements …, 10-16th Feb. 1987, Karachi, Pakistan.

22-  Seventh Inter sym. On trace Elopements in Man and Animals (Tema-7), 20–25 May 1990. Dubrovnik, Yugoslavia-Dietary Intakes of Trace Elements.

23-Euranalysis, Aug. 1990, Vienna, Austria – Exploration of Entire and Inter regional

24- Peculiarities of Minerals in Iranian Daily Diets, on Trace Elements 4th Festem Symposium in Medicine and Biology, June 9-12, 2010 St. Petersburg, Russia

25- Research Coordination Meeting for Coordinated R.P.,19-22 March 1985, Washington, U.S.A. Working paper for RCM on human daily dietary.

26- Research Coordination Meeting for Coordinated R.P., 15-18 April 1986, Vienna, Austria Working paper for RCM on human daily dietary.

27- Research Coordination Meeting for Coordinated R.P.,5-11 April 1987, Hawaii, U.S.A.- Working paper for RCM on human daily dietary.

28- Research Coordination Meeting for Coordinated R.P.,23-36 Oct. 1989, Ankara, Turkey- Working paper for RCM on human daily dietary.

29- 30th Inter. Congress of pure and IUPAC 1985, 8 -13 Sept. 1985, Application of Nuclear Analytical Techniques.

30- Second Int. conference on hydrometallurgy, ICHM 92, 23-26 Oct. 1992, China, CHANGSHA– Development of a new flowsheat for and Iranian

31- SAC83, International Conference of Analytical Chemistry, University Of Edinburgh 17-23 July1983, The Study of Trace Elements in Milk by Nuclear Analytical Techniques

32- Zinc Absorbance Inhibition of Iranian Study groups 4th Festem Symposium On Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology, June 9-12,2010 St. Petersburg, Russia

 

راهنمایی پایان نامه

سینتتیک و ترمودینامیک جداسازی فلزات از محلول به روش مبادله یونی، کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف توسط عباس رضوی منش، آبانماه 1378

بهینه سازی پارامترهای طراحی جهت جدا سازی ایزوتوپهای سبک به روش تقطیر رساله دکتری تکنولوژی هسته ای،دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط مهدی احمدی، مهرماه 1380

بهینه سازی قلب راکتور  مدولار کوچک با استفاده از مشخصه های منحصر به فرد این نوع راکتورها و الگوریتم بهینه سازی فاخته، رساله دکتری مهندسی هسته ای، دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط رضا اکبری آبانماه 1395

احمد قریب- حسین تمیم- حیدر مداح -بررسی کارایی مبدل های حرارتی مجهز به آشفته ساز سوداخوار و مخلوط نانو سیالات برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی، تابستان 1396

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:

1- اندازه گیری همزمان رنیوم و تنگستن از طریق روش های رادیوشیمی در کانی ها، نشریه سازمان انرژی اتمی، جلد دوم، سال 1361

2- آنالیز نمونه های بیولوژیکی استاندارد آژانس بین المللی انرژی اتمی، نشریه سازمان انرژی اتمی، جلد دوم، سال 1361

3- مطالعه عناصر کم مقدار ضروری از طریق روش های آنالیز هسته ای، نشریه سازمان انرژی اتمی، جلد دوم، سال 1361

4- مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روش های آنالیز هسته ای، نشریه سازمان انرژی اتمی، شماره 7 بهار 1367

5- عناصر بحرانی در رژیم های تغذیه و الگوهای غذایی ایران،1370 مجله علوم صنایع غذایی ایران، شماره 2 و 3 ص 61-42 زمستان 1370

6-الگوی غذایی مردم ایران و میزان دریافت عناصر کم مقدار از روش های هسته ای، مجله علوم صنایع غذایی ایران  شماره 1 تابستان 1370

7-نسل جدید از راکتورهای اتمی قدرت (گردآوری و ترجمه) مجله انرژی هسته ای، شماره 17 ص14-10 تابستان 1373

8- انتخاب محل های هسته ای، نشریه علمی سازمان انرژی اتمی شماره 21،ص15-1 1379

9- شناسایی و تعیین رادیو شیمیایی عناصر منیزیم، منگنزو مولیبدن در مواد بیولوژیکی، نشریه علمی سازمان انرژی اتمی شماره 115ص 61-51، 1376                   

10- تکنولوژی هسته ای و طراحی تولید آب سنگین، مجله علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی هسته ای (کد شماره 8877) 1381 

 

کنفرانس های داخلی

1- اولین تجربه تکنولوژی اورانیم از سنگ معدن در ایران، کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، مشهد 16-19 شهریور ماه 1366

2- الگوی غذایی مردم ایران و میزان دریافت عناصر کم مقدار در گروه های مورد مطالعه- کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران، زاهدان،21-24 شهریور 1366

3 – وضعیت جهانی اورانیم و تجاربی در زمینه این صنعت در ایران، دومین سمپوزیم معدن کاری در ایران،کرمان،26-22 ،خرداد 1367

4-شناخت فرآیند کانی های حاوی اورانیم، کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران ،گیلان ،16-13 شهریور 1368

5-برنامه تحقیقاتی تعیین عناصر کم مقدار دریافت شده و عوامل مؤثر بر آن از طریق رژیم‌های غذایی در کشورهای مختلف، پنجمین کنگره شیمی ایران، دانشگاه علم و صنعت ،تهران، 8- 5 شهریور 1369

6- مطالعه عوامل مؤثر در کیفیت اورانیم تترا فلوراید، کنفرانس علوم و تکنولوژی هسته ای بوشهر، اسفند 1364

7- توسعه انرژی اتمی و نقش آن در تأمین انرژی، کنگره ملی انرژی و اقتصاد- انجمن نفت، تهران 3-5 بهمن 1373

8- توسعه دانش فنی و تکنولوژیکی گرافیت- مجله علوم و فنون هسته ای شماره….، 1383 کنفرانس شیراز

9- تکنولوژی هسته ای و آب سنگین- مجله علوم و فنون هسته ای شماره….، 1383 کنفرانس شیراز

10-احمد قریب، تاثیرات متقابل جذب عناصرکم مقدار با ویژگی های ضروری و حیاتی، کنگره عناصر کمیاب ایران،20-21 آبان 1385، دانشگاه علوم پزشکی ایران

11-احمد قریب، وضعیت عناصر معدنی کم مقدار در انسان در گذشته، حال و آینده، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، دومین کنگره عناصر کمیاب ایران،6-7بهمن1388، دانشگاه علوم پزشکی ایران

12-احمد قریب، منصوره اکبری، زهرا محمدحسینی طاهری، منشاء و ماهیت منابع انرژی، دانشگاه امیرکبیر، اولین کنفرانس ملی پیشرفت‌های نوین در حوزه انرژی، موسسه آموزش عالی انرژی، چهارم دی‌ماه 1394

13-رضا اکبری، احمد قریب، شبیه سازی قلب راکتور ماژولار کوچک  و محاسبه پارامترهای نوترونیک قلب آن با استفاده از کد هسته ای MCNPX26، دانشگاه امیرکبیر، اولین کنفرانس ملی پیشرفت‎‌های نوین در حوزه انرژی، موسسه آموزش عالی انرژی، چهارم دی‌ماه 1394

14-احمد قریب، رضاعلایی، محسن شفیعی، مروری بروضعیت تابش خورشید در شهرستان ساوه،  اولین کنفرانس ملی پیشرفت‌های نوین در حوزه انرژی، موسسه آموزش عالی انرژی، چهارم دی‌ماه 1394

15-احمد قریب، رضا علایی، رضانعمتی ،مدلسازی پیل سوختی ،اولین کنفرانس ملی پیشرفت‌های نوین در حوزه انرژی،موسسه آموزش عالی انرژی، چهارم دی‌ماه 1394

16-احمد قریب ،مصطفی عادلی زاده،فرزین عظیمی،ارایه الگوی بهینه سازی نظام مدیریت HSE ،اولین کنفرانس ملی پیشرفت‌های نوین در حوزه انرژی، موسسه آموزش عالی انرژی، 1397

17-حمیدرضا مشرفی، حسین تمیم، احمد قریب، شبیه سازی رگ کرونر چپ در فرد سالم با خون نیوتونی با سرعت دینامیکی  و سرعت پالسی، دومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی،موسسه آموزش عالی انرژی، 1397

18-احمد قریب، امیر متین قریب، جهان انرژی فردا، سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی،موسسه آموزش عالی انرژی، 1401

19-احمد قریب، امیر متین قریب، تاثیر مواد رادیواکتیو طبیعی بر سوختهای غیر هسته ای، سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی،موسسه آموزش عالی انرژی، 1402

 

دروس ارائه شده در مقاطع مختلف دانشگاه:

– شیمی عناصر کم مقدار(جزئی)و امنیت آن در محیط زیست انسان

– شیمی عمومی

– شیمی هسته ای- رادیو شیمی

-کاربرد رادیو ایزوتروپ‌ها

– سیکل سوخت هسته ای

– شیمی در تکنولوژی هسته ای

– علوم و تکنولوژی هسته ای

-زمین شناسی هسته ای

-مدیریت سوخت هسته

– آشنایی با مبانی انرژی