اجرای مسابقات گروهی 1- نجات تخم مرغ 2- ساخت پل ماکارانی به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس در دانشگاه انرژی برگزار شد.

1

2

3

4

6slide1Slide2Slide3Slide4slide 4