نام خانوادگي نام رشته تحصيلي در دانشگاه انرژی گرايش قبولي  دانشگاه قبولي
ابراهيمي علويجه پريسا

مهندسي مكانيك

مهندسي مكانيك *تبديل انرژي موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه
اخواست محمدحسين

معماري

مديريت بازرگاني *بازاريابي موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان -تهران
اسماعيلي عطيه

مهندسي پزشكي

مهندسي مواد*شناسايي وانتخاب موادمهندسي دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
اعترافي عسگر

 

عمران -مهندسي تكنولوژي عمران -عمران

 

مهندسي عمران *ژئوتكنيك موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل
جعفري عليرضا

 

معماري -مهندسي تكنولوژي معماري

 

مهندسي معماري *—- دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم
جمالي كيا افشين

ايمني صنعتي ومحيطكار-مهندسي تكنولوژي ايمني صنعتي

 

مهندسي ايمني وبازرسي فني *—- دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
حاتمي زاده ابرقويي اميد مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك *تبديل انرژي دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
حسيني سيدمصطفي

 

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي

 

مهندسي مكانيك *تبديل انرژي موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه
خدادادي عباس مهندسي برق -قدرت مهندسي برق *كنترل دانشگاه تربيت مدرس
خوانساري مجتبي

 

كامپيوتر-مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر

 

مديريت منابع انساني *مديريت استراتژيك منابع انساني دانشگاه تهران
دهقان خيرابادي علي

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي

 

مهندسي مكانيك *تبديل انرژي دانشگاه فردوسي مشهد
دهقاني محمدامين

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي

 

مديريت بازرگاني *بازرگاني بين المللي موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران
رضازاده سالار

معماري

 

مطالعات معماري ايران *—- موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين
رضوي مجد سيده معصومه

كامپيوتر-مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر

 

حسابداري *—- موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين
سرور نرجس مهندسي عمران مهندسي معدن *اكتشاف معدن دانشگاه صنعتي اراك
سلسله ذاكرين الناز مهندسي شيمي مهندسي شيمي *ترموسينتيك وكاتاليست دانشگاه اراك
شيخي عاطفه مهندسي كامپيوتر-نرم افزار مهندسي فناوري اطلاعات *مديريت سيستم هاي اطلاعاتي موسسه غيرانتفاعي پويش -قم
عزيزي ابوذر

 

عمران -مهندسي تكنولوژي عمران -عمران

 

مهندسي عمران *سازه موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه
علي محمدي سجاد مهندسي عمران مهندسي عمران *اب وسازه هاي هيدروليكي دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران
فيروزي حميد

 

عمران -مهندسي تكنولوژي عمران -عمران

 

مديريت صنعتي *توليدوعمليات موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران
فيضي مژگان مهندسي عمران مهندسي عمران *سازه دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
قادريان عارف

 

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي

 

مهندسي مكانيك *تبديل انرژي موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه
قاسمعلي مجيد

مكانيك -مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي

 

مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي دانشگاه صنعتي اراك
قربانيان گزافرودي شقايق مهندسي شيمي شيمي *شيمي دارويي موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه
گودرزي مهدي مهندسي شيمي مهندسي شيمي *نانوفناوري دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
ملكي محمد

 

كامپيوتر-مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر

 

مهندسي فناوري اطلاعات *تجارت الكترونيكي دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين
مهدي فر داود

ايمني صنعتي ومحيطكار-مهندسي تكنولوژي ايمني صنعتي

 

مديريت صنعتي *توليدوعمليات دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم
موحدي احمد

كامپيوتر-مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر

 

مهندسي فناوري اطلاعات *تجارت الكترونيكي موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط-اهواز
ميرحسيني سيداحمد ايمني صنعتي مهندسي ايمني -بهداشت ومحيطزيست *—- موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه
نوروزي عليرضا مهندسي عمران مهندسي عمران *مديريت ساخت موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه
ورمزياري يان زهرا

مهندسي شيمي

 

مهندسي هسته اي *راكتور دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
وفائي جليل جواد

مكانيك -مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي

 

مديريت دولتي *توسعه منابع انساني موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم
ياري مهسا

معماري

 

مهندسي معماري *—- موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه
يعقوبي علي

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي

 

مهندسي مكانيك *تبديل انرژي موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه