تاریخ : چهارشنبه, دی ۴م, ۱۳۹۸ | گروه : اطلاعیه ها آموزشی | بازدید : 694 مرتبه
 
logoP
نام خانوادگی نام رشته تحصیلی در دانشگاه انرژی گرایش قبولی  دانشگاه قبولی
ابراهیمی علویجه پریسا

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی موسسه غیرانتفاعی انرژی -ساوه
اخواست محمدحسین

معماری

مدیریت بازرگانی *بازاریابی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان -تهران
اسماعیلی عطیه

مهندسی پزشکی

مهندسی مواد*شناسایی وانتخاب موادمهندسی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
اعترافی عسگر

 

عمران -مهندسی تکنولوژی عمران -عمران

 

مهندسی عمران *ژئوتکنیک موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی -اردبیل
جعفری علیرضا

 

معماری -مهندسی تکنولوژی معماری

 

مهندسی معماری *—- دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم
جمالی کیا افشین

ایمنی صنعتی ومحیطکار-مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی

 

مهندسی ایمنی وبازرسی فنی *—- دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
حاتمی زاده ابرقویی امید مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
حسینی سیدمصطفی

 

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی

 

مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی موسسه غیرانتفاعی انرژی -ساوه
خدادادی عباس مهندسی برق -قدرت مهندسی برق *کنترل دانشگاه تربیت مدرس
خوانساری مجتبی

 

کامپیوتر-مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

 

مدیریت منابع انسانی *مدیریت استراتژیک منابع انسانی دانشگاه تهران
دهقان خیرابادی علی

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی

 

مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی مشهد
دهقانی محمدامین

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی

 

مدیریت بازرگانی *بازرگانی بین المللی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز-تهران
رضازاده سالار

معماری

 

مطالعات معماری ایران *—- موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا-قزوین
رضوی مجد سیده معصومه

کامپیوتر-مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

 

حسابداری *—- موسسه غیرانتفاعی غزالی -قزوین
سرور نرجس مهندسی عمران مهندسی معدن *اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اراک
سلسله ذاکرین الناز مهندسی شیمی مهندسی شیمی *ترموسینتیک وکاتالیست دانشگاه اراک
شیخی عاطفه مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مهندسی فناوری اطلاعات *مدیریت سیستم های اطلاعاتی موسسه غیرانتفاعی پویش -قم
عزیزی ابوذر

 

عمران -مهندسی تکنولوژی عمران -عمران

 

مهندسی عمران *سازه موسسه غیرانتفاعی زاگرس -کرمانشاه
علی محمدی سجاد مهندسی عمران مهندسی عمران *اب وسازه های هیدرولیکی دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران
فیروزی حمید

 

عمران -مهندسی تکنولوژی عمران -عمران

 

مدیریت صنعتی *تولیدوعملیات موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز-تهران
فیضی مژگان مهندسی عمران مهندسی عمران *سازه دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
قادریان عارف

 

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی

 

مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی موسسه غیرانتفاعی انرژی -ساوه
قاسمعلی مجید

مکانیک -مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی

 

مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی اراک
قربانیان گزافرودی شقایق مهندسی شیمی شیمی *شیمی دارویی موسسه غیرانتفاعی انرژی -ساوه
گودرزی مهدی مهندسی شیمی مهندسی شیمی *نانوفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
ملکی محمد

 

کامپیوتر-مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

 

مهندسی فناوری اطلاعات *تجارت الکترونیکی دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین
مهدی فر داود

ایمنی صنعتی ومحیطکار-مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی

 

مدیریت صنعتی *تولیدوعملیات دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش -قم
موحدی احمد

کامپیوتر-مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

 

مهندسی فناوری اطلاعات *تجارت الکترونیکی موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط-اهواز
میرحسینی سیداحمد ایمنی صنعتی مهندسی ایمنی -بهداشت ومحیطزیست *—- موسسه غیرانتفاعی انرژی -ساوه
نوروزی علیرضا مهندسی عمران مهندسی عمران *مدیریت ساخت موسسه غیرانتفاعی انرژی -ساوه
ورمزیاری یان زهرا

مهندسی شیمی

 

مهندسی هسته ای *راکتور دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
وفائی جلیل جواد

مکانیک -مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی

 

مدیریت دولتی *توسعه منابع انسانی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم
یاری مهسا

معماری

 

مهندسی معماری *—- موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی کرمانشاه
یعقوبی علی

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی

 

مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی موسسه غیرانتفاعی انرژی -ساوه

نظرات شما