با نظر شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه از اول شهريور ماه ،همانندجويي در سايت ايران داك براي كليه پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد اجباري ميباشد.لذا لازم است كليه دانشجويان قبل از جلسه دفاع از پايان نامه،با مراجعه به سايت tik.irandoc.ac.ir و نام نويسي نسبت به همانندجويي پايان نامه خود اقدام نمايند.

لازم به ذكر است حداكثر ميزان همانندي قابل پذيرش توسط تحصيلات تكميلي دانشگاه 40 درصد مي باشد.

 

rahnamairandoc    راهنمای نام نویسی و مراحل همانند جویی در سایت ایرانداک

دانلود ایمیل و شناسه اساتید راهنما