جشن فارغ التحصیلی یکی از شیرین ترین خاطرات دوران تحصیل هر فرد می باشد و فارغ التحصیلی در هر مقطعی یکی از لذت بخش ترین احساسات برای هر فردی است. فارغ التحصیل شدن از دانشگاه یکی از بهترین لحظات عمر برای هر انسانی است.

به همین منظور معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی انرژی برگزار میکند:

آیین دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی انرژی

مهلت ثبت نام 25 خرداد تا 10 تیر

زمان برگزاری مراسم: 23 تیر 1401 ساعت 10 تا 12

دانشجویان شرکت کننده به موارد زیر توجه نمایند:

دانش آموختگان جهت ثبت نام به واحد مالی خانم سرشار مراجعه نمایند و یا با شماره دانشگاه داخلی 107 تماس حاصل نمایند.