جشن فارغ التحصیلی یکی از شیرین ترین خاطرات دوران تحصیل هر فرد می باشد و فارغ التحصیلی در هر مقطعی یکی از لذت بخش ترین احساسات برای هر فردی است. فارغ التحصیل شدن از دانشگاه یکی از بهترین لحظات عمر برای هر انسانی است.

به همین منظور معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی انرژی برگزار میکند:

آیین دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی انرژی

مهلت ثبت نام تا 17 شهریور

زمان برگزاری مراسم: 30 شهریور 1401 ساعت 10 تا 12

دانشجویان شرکت کننده به موارد زیر توجه نمایند:

دانش آموختگان جهت ثبت نام به امور فرهنگی مراجعه نمایند و یا با شماره دانشگاه داخلی 117 تماس حاصل نمایند.