با سلام ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان ( دوره‌ کاردانی) مرحله تکمیل ظرفیت سال‌ 1400 ، اعلام می دارد :

ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان در ساعت اداری در روز چهارشنبه مورخ6/11/1400 الی دوشنبه مورخ11/11/1400 بجز روزهای جمعه و شنبه( هم به شکل حضوری هم به شکل غیر حضوری ) ادامه دارد .

**مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کاردانی پیوسته **

  الف – مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان:

1- اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد (نظام 3-3-6)در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1400

2-  اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ دبیرستان مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.

3-  اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌

4-6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌.

5-مدرک نظام وظیفه(کارت پایان خدمت-کارت معافیت تحصیلی و…)

ب: راهنمای ثبت نام غیر حضوری:

                                                                                                                با آرزوی موفقیت روز افزون

                                                                                                                  موسسه آموزش عالی انرژی