کلیه دانشجویان مقاطع عادی (اعم از ورودی های جدید یا سال های قبل) می توانند از اول مهر تا 15 آبان 97 با مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی http://portal.srd.ir نسبت به ثبت نام وام تحصیلی و مسکن، ضروری، ودیعه مسکن اقدام نمایند.

 

با توجه به سیاست های جدید صندوق رفاه در سال تحصیلی 97-98 دانشجویان دانشگاه های آزاد، غیرانتفایی و علمی کاربردی جهت دریافت وام شهریه به بانک قرض الحسنه مهر ایران معرفی خواهند شد و صرفا می توانند از طریق بانک مذکور وام شهریه خود را دریافت نمایند.

دانشجویان محترم بر کسب اطلاعات بیشتر می توانند فایل ضمیمه را مطالعه نمایند:

(فایل ضمیمه)