قابل توجه دانشجویان محترم ساکن تهران

طی هماهنگی به عمل آمده با مدیریت شرکت مسافربری سفرگستر از تاریخ دوشنبه 11/7/1401 اتوبوس راس ساعت 5:30 صبح از تهران ، ایستگاه ایران فیلم پایین تر از میدان آزادی به سمت ساوه حرکت میکند.

در صورت استقبال دانشجویان سایر مسیرها نیز فعال خواهد شد که مکان و زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

در ضمن ساعات حرکت اتوبوس های شرکت مسافربری سفر گستر از ترمینال ساوه به تهران صبح ها 7:30  8:30  10 و 11:30 و عصر ها 13  14:30  16:30 و 18 میباشد.