لیست اسامی اساتید فعال موسسه آموزش عالی انرژی

 **با کلیک بر روی نام خانوادگی اساتید می توانید رزومه ی ایشان را مطالعه نمایید.

اساتید گروه معارف:

محسنی گرکانی محمد حسین
امير زاده  مختار
بدلا سید محمد علی
هنرمند مهدی
احمدی زهرا

اساتید گروه شیمی و HSE:

غفاري     آرزو   arezoghafari@yahoo.com 
مداح حیدر
پیمان فر رضا
پاکدامن فاطمه
شوقی ابولفضل
مقیم پور بیژنی فاطمه
عادلي زاده مصطفي    adeli_mostafa@yahoo.com
محسن فلاحتی                  flahtia_mohsen@yahoo.com
ناصرزاده زهرا
حجتی سیاح حسین
زارع مهرآبادی مسیب
علیمحمدی عذرا
هاشم زاده فرزاد
هاشم زاده فرشاد
صادقی بنیس محمد رضا

اساتید گروه مکانیک، تاسیسات و انرژی:

قریب گرکانی احمد              Agharib861@gmail.com
ایت اللهی محمد صادق
امراللهی رضا
       ابراهیم اصل سلیمانی
       احمد حسین نژاد
      حسین خواجه پور
محسنی سعید
ياسي      يوسف  yousefyassi@yahoo.com
ميرزايي   مجتبي
سید ایمان واصفی
علائي     رضا     reza.alayi@yahoo.com
تميم      حسين   tamimhossein@gmail.com
مطهري   عليرضا
صدقی پور رسول
محمودی زهرا
رحيمي   سعيد
   

اساتید گروه عمران و معماری:

صادق آذر مجید
معماريان محمد حسين   memaryan_s@yahoo.com
 فتاحی مهدی
فخاریان پویان
غرقی مهیار
مختاری مهدی
 منصوری راد مجتبی
قاسمي    وحيد
محلوجي  هانيه
طبيبي    مرضيه
ابدي      محمدمهدي
بنائي      سميه
قرباني     وحيده
گل كار   مرجان
واحد      عباس

 

اساتید گروه صنایع و مدیریت و حسابداری:

خلج       امه ليلا
رجبيان   احمد
حاجتمند حامد
کریمی بهنام

اساتید گروه کامپیوتر:

عمان      محمد رضا  rezaomman@gmail.com
قرابكلو    زهره
نيرومند   حميد رضا                             
باقري     نسيبه
صدري    الهام
رضایی حدیث
صادقی سحر

اساتید گروه مهندسی پزشکی و برق:

جبه دار مالارانی پرویز
حسن پور حسین
طاهري    مهدي
خلیلی فاطمه
آريان مهر مهديه
طبیبی راد سعیده
شمسي    فاطمه
سنماری مهدیه
محمدی علی
عباسی علی                    a.abbasi59 @gmail.com

 

اساتید گروه ریاضی:

شرافت    فهيمه    fa_sherafat@yahoo.com
توكليان   مهرنوش   mehrdad.tavak@gmil.com
شكور      الهام        elhamshakor@yahoo.com
رضايي    فاطمه
کتابدار زهره
 طاهر نژاد هانیه     hanie.tahernejad@gmail.com

 

اساتید گروه فیزیک:

ساعد      مريم
شايق      سعيده         shayegh.sa@gmail.com
مقدسي   ابوذر

 

اساتید گروه تربیت بدنی

کریمی محمد
تشکری سپیده

 

اساتید گروه زبان

قریب مریم
نظام آبادی سمیه