امتحانات

آئین نامه امتحانات

 1. دانشجویان موظف هستند که مشخصات خود را در برگه های پاسخ نامه و برگه های سوال به طور کامل وارد نمایند و در صورتی که دارای برگه دوم و یا سوم می باشند ، مشخصات خود را در برگه های دوم و یا سوم به طور کامل وارد نمایند.
 2. دانشجویان موظف هستند در صورتی که دریک ساعت دارای دو امتحان می باشند به مراقب جلسه اعلام نمایند و همزمان دو برگه سوال و دو برگه پاسخ نامه در یافت نمایند و همچنین دو برگه حضور و غیاب را امضاء نمایند و لازم به ذکر می باشد که اگر دانشجویی دارای دو امتحان همزمان باشد ولی فقط یک امتحان داده باشد و امتحان دیگر را بنا به هر دلیلی نداده باشد ، آن امتحان غیبت محسوب می گردد و نمره آن درس صفر در نظر گرفته می شود. ( با توجه به اینکه دانشجویان در زمان انتخاب واحد از همزمان بودن امتحانات اطلاع داشته اند و مورد تائید شخص دانشجو بوده است.)
 3. تا زمانی که حضور و غیاب کلیه دانشجویان به طور کامل انجام نشده است ، هیچ دانشجویی حق خروج از سر جلسه امتحان را ندارد.
 4. دانشجویان موظف می باشند که حداقل 20 دقیقه قبل از شروع امتحان در سر جلسه امتحان حضور یابند و 5 دقیقه قبل از شروع امتحان درهای ورود به جلسه امتحان بسته می شود و هیچ دانشجویی حق ورود به سر جلسه امتحان را ندارد .لازم به ذکر است دانشجویانی که بعد از بسته شدن درهای حوزه های امتحانی حضور می یابند منتظر می مانند تا مسئول جلسه یا ناظر جلسه پس از اتمام مراحل مربوط به تحویل پاسخ نامه های امتحانی و همچنین سوالات امتحانی اجازه ورود به جلسه امتحانات را صادر نماید . این دانشجویان موظف می باشند که امتحان خود را در همان زمان اعلام شده به اتمام رسانند و هیچ گونه وقت اضافی در اختیار دانشجویان قرار داده نمی شود . ( به دلیل برگزاری امتحان در ساعت بعدی و آماده کردن کارهای مربوطه)
 5. کلیه دانشجویان موظف می باشند در زمان اعلام شده توسط استاد مربوطه امتحان خود را به اتمام برسانند و هیچ گونه وقت اضافی در اختیار دانشجویان قرار داده نمی شود . ( به دلیل برگزاری امتحان در ساعت بعدی و آماده کردن کارهای مربوطه)
 6. دانشجویان حق خروج از سرجلسه امتحان را به هر دلیلی از قبیل رفتن به سرویس بهداشتی ، خوردن آب  ، آوردن هر گونه وسیله ای از داخل کیف خود ، … ندارند.
 7. وسایل مجاز در سر جلسه امتحان  : خودکار ، مداد ، پاک کن ، تراش ، خط کش و  ماشین حساب (در صورتی که استاد مربوطه اعلام نموده باشد.) لازم به ذکر   می باشد که دانشجویان از تلفن همراه خود به عنوان ماشین حساب نمی توانند استفاده نمایند . دانشجویان موظفند که وسایل غیر مجاز خود را در قسمتی که متعاقباً  اعلام خواهد شد قرار دهند. از قبیل تلفن همراه ، هندزفری ، کیف ، کتاب ، جزوه ، … در صورت  آوردن هر گونه وسیله غیر ضروری در سرجلسه امتحان با دانشجو به عنوان متخلف برخورد خواهد شد و نمره درس 25/0 منظور می گردد . ضمناً تعریف و مصادیق تخلف در امتحان به شرح ذیل می باشد.
  تعریف تخلف : تخلف یا تقلب در جلسه امتحان شامل هر گونه اقدام مغایر با رویه و عرف حاکم بر جلسه امتحان است.
  مرتکبین به تخلف امتحانی از حضور در جلسه امتحان محروم می شوند و نمره 25/0 برای آنها منظور میشود.
  مصادیق تخلف به شرح زیر است:
  الف  استفاده از گوشی تلفن همراه به هر شکل ممکن
  ب  نوشتن هر گونه متن مرتبط یا غیر مرتبط بر روی پوست دست
  پ  نوشتن هر گونه متن مرتبط یا غیر مرتبط بر روی لباس ، کفش ، دسته صندلی
  ث صحبت با دانشجوی مجاور
  ج استفاده از چرک نویس های که متعلق به شخص دانشجو است .
  ح  بحث و جدل با مراقبین امتحانی در جلسه امتحان
  خ  خروج از جلسه امتحان برای استفاده از سرویس های بهداشتی و آشامیدن آب
  د- استفاده از کارت ورود به جلسه ای که متعلق به شخص دانشجو نباشد
  ر- حضور در جلسه ی امتحانی بدون تسویه حساب مالی
 8. در صورتی که دانشجویی از سر جلسه امتحان بعد از اتمام حضور و غیاب کلیه دانشجویان خارج شود ، هیچ دانشجویی حق ورود به سرجلسه امتحان را ندارد .
 9. استاد هر درس موظف است نمره موقت هر درس را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیمسال آن درس در پروفایل خویش وارد نماید.
 10. دانشجویی که به نمره موقت اعلام شده درس ، تقاضای تجدید نظر داشته باشد ، می تواند ظرف مدت 2 روز از تاریخ اعلام نمره موقت ، تقاضای تجدید نظر خود را از طریق پروفایل خود (قسمت اعتراض به نمره ) وارد نماید و استاد هر درس نیز موظف است ظرف مدت 1 روز از تاریخ پایان تقاضای تجدید نظر دانشجویان به اعتراضات دانشجویان رسیدگی و اشتباهات احتمالی را برطرف و نمره قطعی را در پروفایل خود ثبت نماید و تاریخ های اعلام شده قابل تمدید نمی باشد .
 11. نمره درس پس از قطعی شدن غیر قابل تغییر می باشد . ( طبق بخشنامه اعلام شده از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری)
 12. داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی می باشد و دانشجویانی که کارت ورود به جلسه امتحان را نداشته باشند حق ورود به جلسه امتحان را ندارند .
 13. داشتن کارت دانشجویی الزامی است .