مدیران گروههای آموزشی موسسه آموزش عالی انرژی

جناب آقای دکتر هاشم زاده   

درجه دانشگاهی: استادیار  تخصص: محیط زیست HSE   ایمیل: farshad.h59@gmail.com

مدیر گروه:

 1. ایمنی صنعتی و محیط کار
 2. ایمنی صنعتی
 3. مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
 4. مدیریت صنعتی
 5. ایمنی و بازرسی فنی

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی  سه شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 8 تا 13

جناب آقای دکتریاسی

  درجه دانشگاهی: دانشیار   تخصص: مکانیک – تبدیل انرژی  ایمیل: yousefthegreat@yahoo.co.uk

مدیر گروه:

 1. مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 2. مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
 3. تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
 4. مهندسی مکانیک 
 5. معماری انرژی
 6. مهندسی برق-برنامه ریزی سیستم های انرژی الکتریکی
 7. مهندسي سيستم هاي انرژي – سيستم هاي انرژي
 8. مهندسي سيستم هاي انرژي – تكنولوژي انرژي
 9. مهندسی انرژی

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی دوشنبه ها، سه شنبه ها، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت  10-12 

جناب آقای دکتر محمد حسین دادپور

درجه دانشگاهی: استادیار   تخصص: عمران مدیریت ساخت   ایمیل:mohammadhosein_dadpour@yahoo.com

 

مدیر گروه:

 1. علمي – كاربردي معماري
 2. مهندسي تکنولوژی اجرايي عمران
 3. مهندسي عمران
 4. مهندسي معماري
 5. نقشه كشي معماري – معماري
 6. مهندسی شهرسازی
 7. ارشد مدیریت ساخت 

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی  پنج شنبه ها از ساعت 8-15

سرکار خانم دکتر غفاری 

  درجه دانشگاهی: استادیار    تخصص: شیمی تجزیه   ایمیل: arezoghafari@yahoo.com

مدیر گروه:

 1.   مهندسی شیمی
 2. مهندسی پزشکی
 3. مهندسی صنایع
 4. کارشناسی ارشد شیمی دارویی
 5. کارشناسی ارشد پزشکی

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی  دوشنبه ها، سه شنبه ها ، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت  10-12 

سرکار خانم قرابکلو           

درجه دانشگاهی: مربی    تخصص: کامپیوتر     ایمیل: zgharabaklo@gmail.com

 مدیر گروه:

 1. کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر
 2. مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار
 3. مهندسی کامپیوتر
 4. مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی دوشنبه ها، سه شنبه ها، چهارشنبه ها از ساعت  11-1

جناب آقای دکتر سالمی

     درجه دانشگاهی: استادیار     

مدیر گروه:

 1. حسابداری بازرگانی – حسابداری
 2. بهینه سازی مصرف انرژی
 3. الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی دوشنبه تا پنج شنبهدا