بازدید معاونین و برخی از اساتید دانشگاه در راستای گسترش و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، از شرکت لیاکا

در این راستا ضمن ارائه توضیحات از روند کار و رویکرد پژوهشی در مجموعه فوق و پاسخ به پرسشهای اساتید، از همکاری و مشارکت متقابل بین دانشگاه و کارخانه استقبال و ابراز تمایل کردند و خواستار ارائه ایده های خلاق و جدید از طرف محققین در جهت بهبود کارایی مجموعه شدند.

در راستای تحقق موارد فوق مقرر شد: هماهنگی های لازم  در خصوص اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی  توسط اساتید دانشگاه پیگیری لازم به عمل آید.

فعالیت شرکت لیاکا در زمینه : ساخت موادپلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی، گرانول‌های عایق و روکش سیم و پی وی سی می باشد.