سمینار تخصصی مهندسی پزشکی

با حضورآقای دکتر حسین حسن پور دانشیار مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جناب آقای دکتر مجتبی حاج حسنی فوق تخصص مهندسی پزشکی از دانشگاه واترلوی کانادا در تاریخ 6 تیر ماه 1398 در سالن همایش های موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد

موضوع سخنرانی:تکنولوژی و تجهیزات مهندسی پزشکی

thumbnail (4)thumbnailthumbnail (2)thumbnail (3)thumbnail (1)