موسسه آموزش عالی انرژی برگزار مبکند:

برگزاری کارگاه ارزیابی مدیریت ریسک با نرم افزار Bow Tie

زمان :1397/4/14 هزینه دوره: 1000000ریال

 

علاقه مندان جهت ثبت نام پس از واریز مبلغ به شماره کارت 6104337604659670 به نام موسسه آموزش عالی انرژی با خانم بابایی با شماره موبایل 09368334517 تماس حاصل فرمایند