قابل توجه دانشجويان و اساتيد گرامي

به دليل به روز رساني سامانه آموزشي موسسه آموزش عالي انرژي تا اطلاع ثانوي سامانه آموزشي قطع مي باشد و از مراجعه به اين سامانه خودداري فرماييد.

با تشكر