تایید اعتبار مدارک تحصیلی دانش آموختگان موسسات آموزش عالی از حیث ارزش تحصیلی و استخدام و استقرار در پست های سازمانی در ادارات و دوایر دولتی ( اعم از مراکز دانشگاهی، صنعتی و …) متناسب و منطبق با رشته و مقطع تحصیلی 

 

لطفا جهت مشاهده نامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید

http://energy.ac.ir//wp-content/uploads/2018/06/24.jpg