اطلاعیه

موسسه آموزش عالی انرژی از تاریخ سه شنبه 30 مرداد ماه لغایت دوشنبه 5 شهریور ماه سال جاری به علت تعطیلات تابستانی تعطیل می باشد.