اطلاعيه اموزشي

 

قابل توجه دانشجويان گرامي

 

با سلام و احترام، بدينوسيله باستحضار ميرساند جهت وارد شدن و استفاده از سامانه جديد اموزشي و اموزش مجازي نياز به استفاده از شماره دانشجويي كه در پروفايل به عنوان كد استاندارد درج شده است مي باشد.

 لذا براي مشاهده كد استاندارد خود از تاريخ ٩٩/٢/١ الي ٩٩/٢/٥ از مسير ذيل اقدام گردد:

 

سايت آموزشي http://cms.energy.ac.ir

ورود به سامانه—ورود به پروفايل—كد استاندارد

ضمنا تاكيد ميگردد از درج و حذف هرگونه اطلاعات مانند پرداخت شهريه و …   خودداري نموده و تاريخ فوق به هيچ عنوان قابل تمديد نيست.

 

موسسه اموزش عالي انرژي