بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان درکلیه مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد می رساند که در روز پنج شنبه مورخ 93/08/08 ساعت 10:30 الی 12 جلسه معارفه ، آشنایی با موسسه و برنامه های آن به همراه موضوعات آزاد اندیشی و هم اندیشی برگزار می گردد. حضور در این جلسه برای کلیه دانشجویان الزامی است.

دانشجویان ارجمندی که مطلبی حول موضوعات فوق و مترادف با درسهای همان روز تهیه و به مدیران گروه های خود در آن روز ارائه دهند یک نمره اضافی برای آن درس محسوب می گردد.

در ضمن تعدادی از این دانشجویان فرصت خواهند یافت که به بیان مطلب خود درپشت تریبون بپردازند.

 

                                                                                                            با تشکر

موسسه آموزش عالی انرژی