جلسه هم اندیشی اساتید با ریاست دانشگاه در روز پنجشنبه مورخ 3 مهر 99 از ساعت 11-13 در سالن اجتماعات دانشگاه با حفظ پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

thumbnail

thumbnail (1)thumbnail (2)