دوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS  با حضور  ویژه دانشجویان و کارشناسان HSE ، مهندسی ایمنی؛ مهندسی پزشکی،  شیمی، صنایع ، روز پنجشنبه مورخ 97/11/4 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد. thumbnail (1)thumbnail

image1 (1)

thumbnail