دکتر محمد صادق آيت اللهي

تحصيلات

 1. 42-1336  دبيرستان: شاهپور شيراز – رياضي و فيزيك.
 2. 46-1342  كارشناسي: دانشكده نفت آبادان (A.I.Tسابق)-رشته مهندسي نفت.
 3. 50-1349  كارشناسي ارشد: دانشكده مهندسي مكانيك  دانشگاه كاليفرنيا در بركلي (UCB)، گرايش: سيستم هاي حرارتي.
 4. 56-1351 دكترا : دانشكده مهندسي و علوم مواد  دانشگاه كاليفرنيا در بركلي (UCB)– رشته  اصلي دكترا(Major) : مهندسي زمين شناسي و رشته هاي فرعي(Minors) : 1)- مهندسي نفت و 2)- رياضيات مهندسي.
 5. 57-1356 فوق دكترا : لابراتوار لارنس وابسته به دانشگاه كاليفرنيا در بركلي(LBL)، بخش تحقيقات انرژي.

عضويت در هيأت علمی

دانشيار پايه 16-عضو هيأت علمي سازمان انرژي اتمي از سال 1368.

تأليفات

 1. پسمانداري هسته‌اي انتشارات سازمان انرژي اتمي ايران (1380 تأليف)
 2. توليد برق از نيروگاه اتمي  تأليف پروفسور ماكس كاربن استاد دانشگاه ويسكانسين  آماده براي چاپ. (ترجمه 1376)
 3. مباني مهندسي مخـازن هيـدروكربـوري زيـرزميني- تاليف ل. پ. ديـك- (ترجمه 1386)
 4. تجربيات فاجعه جنگ ويتنام  تأليف رابرت مك نامارا وزير دفاع اسبق ايالات متحده در دوران جنگ ويتنام  آماده براي چاپ. (ترجمه 1375)
 5. A Finite Element Method for Coupled Stress and Flow   Analysis in Fractured Rock Mass, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abs. Vol. 19 pp 185-193, 1982.
 6. Elastic Behavior of Fractured Reservoir Rock (in Farsi), presented at International Symposium of Oil, Gas and Petrochemicals, 1990, Tehran.
 7. Elasticity of Aquifer Rock and its Effect on Rock Mass Permeability, Accepted for presentation and conference publication at the 31st  Conference of International Association of Hydrologists (IAH), Sept. 2001, Munich, Germany.
 8. Major cause for Discrepancy between Reservoir      Simulation Results and Actual Data, presented at the Symp. Of Oil, gas and petrochemical, Nov. 2001, Tehran.