بسمه تعالی

موسسه آموزش عالی انرژی ضمن آرزوي موفقيت براي كليه‌ پذیرفته شدگان آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌در دوره‌هاي‌ كارشناسي ‌ارشد ناپيوسته ‌ 1402،اعلام می دارد :

ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان تا روز پنج شنبه 1402/06/30 تمدید شد.

الف ‍- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌     

با آرزوی موفقیت

                                                                                                                             موسسه آموزش عالی انرژی

Bottom of Form