موسسه آموزش عالی انرژی

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان دوره‌های‌ کارشناسی پیوسته  سال1402 ، اعلام می دارد :

ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان تا روز دوشنبه 24 مهر 1402 تمدید شد.

الف ‍- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌                                 

 

                                                                                                            با آرزوی موفقیت

                                                                                                           موسسه آموزش عالی انرژی