موسسه آموزش عالی انرژی

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان دوره‌های‌ کارشناسی پیوسته  سال1401 ، اعلام می دارد :

ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان در ساعت اداری تا تاریخ پنج شنبه 21 مهرماه تمدید گردید.

الف ‍- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌                                 

 

 

تخفیف ویژه شهریه برای ثبت نام کنندگان ورودی 1401

 

 

                                                                                                            با آرزوی موفقیت

                                                                                                           موسسه آموزش عالی انرژی