با سلام و ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان دوره‌های‌ کارشناسی نا پیوسته سال‌ 1400 ، اعلام می دارد :

ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان در ساعت اداری از روزچهار شنبه 31 شهریور 1400 تا دوشنبه 19 مهرماه 1400 بجز روزهای تعطیل(بصورت حضوری و غیر حضوری ) انجام می گردد.

**مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کارشناسی ناپیوسته   **

الف:مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته شدگان :

1-اصل گواهی موقت یا دانشنامه کاردانی که درآن معدل و تاریخ فراغت از تحصیل قید شده باشد با دو برگ کپی

2-اصل و شناسنامه و دو برگ کپی از تمامی صفحات آن

3- اصل کارت ملی و دو برگ کپی

4-6 قطعه عکس 4*3تهیه شده در سال جاری

5-مدرک نظام وظیفه (کارت پایان خدمت .کارت معافیت یا لغو معافیت تحصیلی )و دو برگ کپی

ب: راهنمای ثبت نام غیر حضوری:

 

 

 

با آرزوی موفقیت روز افزون

موسسه آموزش عالی انرژی