بسم الله الرحمن الرحيم

سخنی کوتاه از پزشکی عالیقدر و دانشمند

دکتر محمد قریب پدر طب  نوین اطفال

صحبت واظهار نظر کردن در مورد شخصیتی چون دکتر محمد قریب بسیار مشکل و شاید  نقض غرض در مقابل بزرگ مردی چنین دانشمند را هم بشود چرا که هیچ بیان نمی‌تواند معرف شخصیت والا گوهر این انسان حکیم و  وارسته باشد.

دکتر محمد قریب در سال 1288 هجری شمسی تولد یافت پدرش حاج میرزا علی اصغر قریب از خانواده های بزرگ قریب و بسیار با ذوق و شوق روزگار خود و وارد به امور زمانه بودند دکتر محمد قریب از اینکه گرکانی و اهل گرکان بودند بسیار خرسند و این را سبب افتخار خود می دانست.او داماد استاد عبد العظیم قریب که خود از مفاخر آنزمان و استاد دانشگاه تهران محسوب می گردید بودند. ایشان پدر دستور زبان فارسی ومؤسس مرکز ادب زبان فارسی ایران نام گرفته بودند. به همین جهات همواره وهنوز هم بزگداشت های کم نظیری درکنار گوشه میهن اسلامی بنام او بر پا است.

دکتر محمد قریب  از اوان کودکی و در زمان های دانش آموزی و دانشجویی بسیار با هوش ،زیرک و اهل مطالعه و اداب دان بود. وی پس از فارغ التحصیلی از دانشکده طب سورین فرانسه در مراجعت به ایران و انجام نظام وظیفه به استخدام دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در آمدند . وی در تمام عمر خرسندی خود را در خدمت به مردم و رفع آلام فرزندان و کودکان این مرز بوم میدانست.

وی انسانی شریف ، آزاده و دانشمندی بسیار بزرگوار و مردمی بود که در کسوت یک پزشک اندیشمند، وقار و تواضع بی نظیری هم داشتند. مرحوم پدرم  می‌گفتند با وجود این که سن من  ده سال کوچکتر بود کمتر وقتی می‌شد که در محیط کار و دانشگاه در برخورد با دکتر قریب بتوانم در سلام کردن به ایشان پیشی بگیرم. دکتر قریب همیشه در صدر پزشکان هم رتبه خود بودند. ایشان در تاسیس مرکز طبی کودکان زحمات زیادی کشیدند. تقریباً در ده سال آخر عمرشان تا بهمن ماه 1353 ریاست مرکز طبی کودکان را به عهده داشتند. دکتر محمدقریب در عین مشغولیت های زیاد شغلی، علمی و ابرام در تشخیص های صحیح در بیماری ها در نوشتن کتاب ها مقالات تخصصی بسیار هم بذله گو بودند

در زمانی که بنده  دانشجوی فوق لیسانس بودم صبح‌ها در آزمایشگاه مرکز طبی کودکان مشغول به کار بودم. روزی جناب استاد دکتر محمد قریب با جناب مهندسی بازرگان وارد آزمایشگاه شدند که از آقای مهندس بازرگان تست خون گرفته شود. مسئول آزمایشگاه به دکتر قریب گفته اجازه بفرمائید از شما هم تست خون بگیریم، ایشان در حالیکه آستین دست خود را بالا می زدند گفتند: “چه خوب است گیوه فروشی کس نخرد خودت بپوشی” از مرحوم دکتر محمد قریب چهار فرزند دو پسر و دو دختر با قی مانده که فرزندان ذکور به نام های دکتر حسین خان قریب و دکتر محسن خان قریب از پزشکان شهیر امریکا قلمداد می گردند و  ریاست مراکز طبی و انجمن های پزشکی متعددی را بر عهده دارند . اخیرا کتابی توسط جناب دکتر حسین خان قریب در مورد پدرشان به وسیله انتشارات قلم به طبع چاپ مزین گردیده است. لازم به ذکر است که این بزرگواران سالهایی را در ایران به طبابت مشغول بودند.