- موسسه آموزش عالی انرژی - http://energy.ac.ir -

شرح وظایف معاونت اداری مالی

Posted By آرزو غفاری On شهریور ۷, ۱۳۹۷ @ ۲:۱۷ ب.ظ In | No Comments

شرح وظایف :

۱- کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری

۲- ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها

۳- تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان

۴- تامیــــن ملزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه

۵- انجام امور مرتبط با شهریه دانشجویان

۶- حسابداری و ارائه گزارش های به روز و دقیق

۷- تشکیل پرونده کارکنان ، اساتید و اعضای هیئت علمی و مکاتبات اداری


Article printed from موسسه آموزش عالی انرژی: http://energy.ac.ir

URL to article: http://energy.ac.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/

Copyright © 2013 موسسه آموزش عالی انرژی ساوه. All rights reserved.