شرح وظایف معاونت فرهنگی و دانشجویی

  • پیگیری فعالیت های ورزشی و فوق برنامه
  • پیگیری امور انضباطی و رفتاری دانشجویی
  • پیگیری امور خوابگاههای دانشجویی و مسائل انضباطی مربوط به آن
  • پیگیری امور غذاخوری های دانشجویی
  • پیگیری امور سرویس های ایاب و ذهاب موسسه
  • همکاری در برنامه ریزی فعالیت های رفاهی (قرض الحسنه – وام و کار دانشجویی، تعاونی مصرف و نقلیه و …)
  • هماهنگی کامل با صندوق رفاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت استفاده دانشجویان واجد شرایط وام های دانشجویی
  • اردوها: شامل اردوهای زیارتی ( مشهد مقدس ، قم و جمکران )، سیاحتی( بازدید از اماکن تاریخی )، تفریحی، ورزشی، کوهپیمائی و غیره می باشد . تبلیغات : واحد تبلیغات سعی دارد با استفاده از بنرها و پارچه های مختلف ، برگزاری مراسم ها و اطلاع رسانی در خصوص برنامه های در دست اقدام و مناسبت های مختلف، فضای مناسب در مؤسسه ایجاد کند .
  • برگزاری مراسم ها و مناسبت های خاص : امور فرهنگی با دعوت از اساتید و صاحبنظران متخصص در امور مختلف با موضوعات متنوع جلسات پرسش و پاسخ و همایش های علمی و سیاسی برگزار می کند.
  • برگزاری همایش های دانشجویی و جشن دانشجویان فارغ التحصیل