فرم های تحصیلات تکمیلی

Persian Logo

دانلود تنظیم و تدوین ساختار پایان نامه

مراحل همانند جویی در سایت ایرانداک

  رنگ بندی و فرمت جلد پایان نامه را دانلود کنید :

مهندسی شیمی – بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE) **–** رنگ جلد قرمزپر طاوسی **–**

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی **–** رنگ جلد سرمه ای پر طاوسی **-**

مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی **–** رنگ جلد سبز پر طاوسی**-**

مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی **–** رنگ جلد سبز پر طاوسی **–**

معماری-انرژی **–** طوسی نگینی**–**

مهندسی عمران مدیریت ساخت **-** مشکی**-**

شیمی دارویی **-** قهوه ای نگینی**-**

 

دانلود لوگو اصلی موسسه

(مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد)

RES-FLOW CHART   (دانلود شود)


فرمهای مورد نیاز دانشجویان

فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه RES-01-00

صورتجلسه دفاع از موضوع پروپوزال RES-02-01

 فرم تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد RES-03-01

فرم ابلاغ اساتید راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد RES-04-01

فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه RES-05-00

فرم اعلام اختتام پایان نامه و درخواست برگزاری جلسه دفاع  RES-06-00

فرم مجوز دفاع از پایان نامه RES-07-01

فرم تعهد نامه ی اصالت پایان نامه RES-08-00

فرم ارزشیابی پایان نامه RES-09-00

فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه RES-10-01

فرم پرداخت حق الزحمه داوران پایان نامه RES-11-01

فرم اعلام انجام بازنگری مجدد و تحویل پایان نامه RES-12-00

فرم چکیده پایان نامه RES-13-01

فرم اعلام نمره پایان نامه  RES-14-00

فرم پرداخت حق الزحمه اساتید پایان نامه  RES-15-01