قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی
احتراما بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند موسسه آموزش عالی انرژی روز یکشنبه مورخ 97/11/21 تعطیل می باشد .
موسسه آموزش عالی انرژی