دانشجویان محترم جهت انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی خود حداکثر تا تاریخ 93/06/27 به موسسه مراجعه نمائید.

لازم به ذکر است از تاریخ 93/06/29 لغایت 93/07/17 به علت ثبت نام ورودی های سال 93 امور مربوط به فارغ التحصیلان صورت نمی پذیرد.