تاریخ : دوشنبه, شهریور ۲۵م, ۱۳۹۲ | گروه : امور فرهنگی و دانشجویی | بازدید : 3٫874 مرتبه
 
logoP

بسمه تعالی

 

باطلاع دانشجویان محترم میرساند مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال بعنوان شهریه فرهنگی،ورزشی ومشاوره ای علاوه بر شهریه ثابت ومتغیر درهرنیمسال ازدانشجویان اخذ میگردد.درشرایط حاضر این رقم جزء اقلام بدهی دانشجویان بوده ودرمحاسبات مالی منظور واخذ میگردد.

 

امور مالی

نظرات شما