تاریخ : یکشنبه, مهر ۲۷م, ۱۳۹۹ | گروه : اطلاعیه ها آموزشی | بازدید : 2٫120 مرتبه
 
images

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان (دوره های کارشناسی) سال ۱۳۹۹ اعلام می دارد:

ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان تا  روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۸/۱۵ تمدید شد.

**مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کارشناسی پیوسته   و کاردانی نا پیوسته **

هر یک از پذیرفته‌شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصیلی و یا منحصراً سوابق تحصیلی) می‌بایست بر حسب موردهای مندرج در جدول ذیل مدارک لازم را برای ثبت‌نام در موسسه آموزش عالی انرژی تهیه و تحویل نماید.

ردیف

مورد (دیپلم ‌یا مدرک‌ تحصیلی)

نوع مدرک

توضیح و موارد بررسی

 

1-1

نظام‌ قدیم ‌آموزش‌ متوسطه

- اصل ‌یا گواهی ‌مدرک تحصیلی دوره چهار ساله

یا دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان

با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان

با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم.

      – بخش ‌و شهرستان ‌محل ‌‌اخذ دیپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل دیپلم می‌بایست ‌با سه سال تحصیل‌ مندرج ‌در لیست‌ یکسان باشد.

    – تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته‌های ‌تحصیلی   نیمسال اول‌ باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۶/۳۱ و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ باشد در غیر اینصورت قبولی فرد "کان‌لم‌یکن" خواهد بود.

      – عنوان دیپلم ارائه شده با عنوان دیپلم مندرج در   فایل اطلاعات یکسان باشد.

 

1-2

- گواهی ‌تحصیلی ‌سال ‌ماقبل و ۲ سال‌ ‌ماقبل دیپلم

با درج‌ بخش‌ و شهرستان ‌محل تحصیل‌

با مهر و امضای ‌مدیر دبیرستان و یا‌ هنرستان با درج بخش ‌و شهرستان ‌سال ‌ماقبل ‌و ۲ سال قبل از دیپلم.

 

2-1

نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی ‌واحدی

 

- اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش‌دانشگاهی

با مهر و امضای مدیر مرکز پیش‌دانشگاهی

با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل

اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی.

     - تاریخ اخذ دوره پیش‌دانشگاهی در هر یک‌ از       رشته‌های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۶/۳۱ و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ باشد در غیر اینصورت قبولی فرد "کان‌لم‌یکن" خواهد بود.

    – بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرک‌ دوره‌‌       پیش‌دانشگاهی، اخذ دیپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از دیپلم‌ می‌بایست با سه‌ سال تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد.

 

2-2

- اصل ‌مدرک ‌‌یا گواهی ‌‌دیپلم ‌‌متوسطه‌ ‌نظام‌ آموزشی

ترمی واحدی / سالی واحدی با مهر و امضای مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌

محل اخذ مدرک.

 

2-3

- اصل ‌مدرک‌ و ‌یا گواهی ‌سال‌ ما قبل ‌دیپلم‌ با مهر و امضای مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان ‌با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرک.

 

2-4

- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام ‌آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی (ریاضی‌ فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی)

در هر یک‌ از سال‌های ۱۳۸۴ به بعد با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

    – بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در کارنامه با     نمرات مندرج در لیست‌ها و یا اطلاعات دریافتی از پرتال‌سازمان.

    – عنوان دیپلم و پیش‌دانشگاهی ارائه شده با عنوان     دیپلم و پیش‌دانشگاهی مندرج در فایل اطلاعات یکسان باشد.

 

2-5

- اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی (ریاضی ‌فیزیک، علوم‌تجربی، علوم انسانی،

علوم و معارف اسلامی و هنر) از سال ۱۳۹۱

با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

 

3-1

نظام آموزشی جدید

 (3-3-6)

- اصل ‌مدرک ‌‌یا گواهی موقت پایان تحصیلات ‌‌دوره دوم متوسطه با مُهر و امضای مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرک.

   - تاریخ اخذ مدرک تحصیلی پایه دوازدهم در هر یک‌ از رشته‌های تحصیلی برای نیمسال اول باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۶/۳۱ و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ باشد در غیر اینصورت قبولی فرد "کان‌لم‌یکن" خواهد بود.

  – بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرک‌ تحصیلی پایه‌های دهم‌ تا دوازدهم، می‌بایست ‌با سه ‌سال تحصیل‌ مندرج در ‌لیست‌ یکسان باشد.

 

3-2

 

- فرم ۶۰۲ (گزارش کلی سوابق تحصیلی

پایه‌های دهم تا دوازدهم) قابل دریافت از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر یا معاون اجرایی دبیرستان.

 

3-3

- اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان

(پایه دهم تا دوازدهم) با امضاء و مهر دبیرستان

یا ادارت آموزش و پرورش.

    – بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر در کارنامه با نمرات مندرج در لیست‌ها ویا اطلاعات دریافتی از پرتال‌سازمان.

 

4

دانشجویان: اخراجی آموزشی و یا انصرافی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

- اصل فرم انصراف از تحصیل

   -دانشجویان اخراجی آموزشی و یا دانشجوی انصرافی دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ لازم است فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تأیید شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه نمایند. (فرم شماره ۲ – ص ۶۵ دفترچه شماره ۱)

 

5

دارندگان مدرک‌ معادل‌کاردانی‌

 

- اصل مدرک و یا گواهی دانش‌آموختگی در دوره‌ی معادل.

  – در خصوص ‌دارندگان ‌مدرک‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۹۲/۰۵/۲۸ معاونت ‌آموزشی‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاک ‌عمل بوده و بررسی‌های لازم می‌بایست براساس این بخشنامه صورت‌ گیرد. ضمناً قبولی ‌پذیرفته‌شدگان دارای مدرک معادل که مشمول مفاد بخشنامه‌ مذکور نمی‌باشند، لغو خواهد شد.

 

6

دارندگان‌ مدرک کاردانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

- اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم).

  – تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی برای رشته‌های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۶/۳۱ و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ و مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه برای آقایان باشد در غیر اینصورت قبولی فرد "کان‌لم‌یکن" خواهد بود.

 

7

‌دارندگان‌ مدرک کاردانی ‌گروه ‌آموزشی پزشکی

  – پایان‌‌ طرح‌ نیروی ‌انسانی‌ تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱ (فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه آموزش پزشکی) پذیرفته‌شدگان ‌رشته‌های تحصیلی نیمسال ‌اول ‌و یا ۹۹/۱۱/۳۰ برای ‌رشته‌های‌ تحصیلی پذیرش برای ‌نیمسال‌ دوم باشد.

 

8

دارندگان مدرک کاردانی پیوسته

- اصل‌ و یا گواهی ‌مدرک‌ کاردانی‌ پیوسته ‌آموزشکده‌های فنی‌ و حرفه‌ای، دانشگاه جامع‌ علمی –کاربردی و یا دانشگاه آزاد اسلامی.

- اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان‌ و ‌یا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرک.

- مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش‌دانشگاهی‌برای پذیرفته‌شدگان ملاک عمل ‌و قابل‌قبول می‌باشد‌.

   - با قید تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی برای رشته‌های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان ۹۹/۰۶/۳۱ و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰ باشد در غیر اینصورت قبولی فرد "کان‌لم‌یکن" خواهد بود.

     - شرط معدل برای ثبت‌نام ملاک نمی‌باشد.

 

   - بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ سال تحصیلی اول، دوم و سوم ‌می‌بایست با سه‌‌سال ذکر شده در لیست یکسان‌ باشد.

- دیپلمه‌های ‌فنی مشمول سوابق نمی‌شوند.

 

9

کارمندان دولت

- اصل‌ حکم‌ مرخصی‌ سالانه ‌یاموافقت‌رسمی‌وبدون ‌قیدوشرط.

——————————————-

 

10

گواهی اشتغال

- تصویر حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، شاغلین‌ و بازنشستگان‌ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری ‌و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی تابعه وزارتخانه‌های مذکور.

——————————————

 

12

کارکنان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی پذیرفته‌ شده در ‌‌رشته‌های‌‌ تحصیلی‌ نوبت‌ دوم (شبانه)

  – اصل‌ گواهی مبنی بر داشتن شرایط بومی و همچنین داشتن حداقل ۳ سال سابقه یکی از انواع استخدام در استان محل قبولی.

——————————————-

 

14

سهمیه مناطق محروم

 

کدرشته‌های مندرج در دفترچه‌های انتخاب رشته تحصیلی:

- علوم‌ ریاضی ‌و فنی (صفحات ۷۱ تا ۷۳)

- علوم‌ تجربی (صفحات ۹۸ و ۹۹)

- علوم انسانی (صفحه ۶۱)

- هنر (صفحات ۴۴ و ۴۵)

- زبان‌های‌خارجی (صفحه ۶۰)‌

- پذیرفته شده می‌بایست حسب مورد و با توجه به کد قبولی بومی یکی از استان‌های: ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان،‌ کردستان، کرمانشاه، ‌کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در صفحات ۲۰ و ۲۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی(شماره ۲)‌ باشد.

 

15

سهمیه‌ داوطلبان مناطق درگیر بلایای طبیعی  ‌و سایر مصوبات استان‌های خراسان شمالی، خوزستان، گلستان، لرستان و کرمانشاه

 

کدرشته‌های مندرج در دفترچه‌های انتخاب رشته تحصیلی:

 

- علوم ریاضی و فنی (صفحات ۷۳ تا ۷۵)

- علوم تجربی (صفحات ۹۹ تا ۱۰۱)

- علوم انسانی (صفحات ۶۲ و ۶۳)

- هنر (صفحه ۴۵)

- زبان‌های خارجی (‌صفحه ۶۰)‌

- بومی یکی از بخش‌های شهرستان‌های ذیربط.

- محل اقامت و یا محل اخذ مدرک تحصیلی سال دوازدهم یا یازدهم و یا دهم (نظام جدید آموزشی ۳-۳-۶) و یا ‌پیش‌دانشگاهی یا دیپلم یا ماقبل دیپلم (نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی) در یکی ‌از بخش‌ها و یا شهرستان‌های ذیربط ‌باشد.

- داوطلبان مشمول استفاده از این سهمیه می‌بایست در زمان انتخاب رشته نسبت به دریافت فرم اقامت و یا تحصیل در شهرستان مربوط (مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته) که توسط فرمانداری شهرستان تایید گردیده اقدام می‌نمودند. بدیهی است این فرم می‌بایست در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولی تحویل گردد.

 

16

سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسی دراستان هرمزگان

داوطلبان مشمول توضیحات صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته

- ملاک بومی: ارائه گواهی سکونت مستمر به مدت ۳ سال در شهرستان ابوموسی.

 

17

سهمیه داوطلبان شهرستان‌های جنوب استان کرمان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه‌گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان

داوطلبان مشمول توضیحات صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته

- ملاک بومی: ارائه گواهی اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر و همچنین محل تولد در یکی از شهرها (یا بخش‌های) مذکور

 

18

سهمیه ۳۰% دانشجوی بومی از محل اصلاح قانون عدالت آموزشی، مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس‌ محترم‌ شورای‌ اسلامی

- ارائه مدرک دال بر بومی بودن با توجه به محل قبولی  در رشته‌های تحصیلی مندرج در صفحات ۸۳ تا ۹۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی

- اخذ تعهد خدمت بصورت محضری مبنی بر ۳ برابر طول مدت تحصیل از پذیرفته شده.

 

19

کلیه ‌پذیرفته‌‌شدگان‌

- اصل شناسنامه به انضمام ۲ نسخه تصویر از تمام صفحات آن

——————-

 

20

- اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی آن

——————-

 

21

- 6 ‌قطعه ‌عکس‌ تمام‌رخ ‌4×3 تهیه ‌شده ‌در سال جاری

——————–

 

22

- اصل‌ و کپی دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، ارتش و…

——————-

 

23

——————-

- باید واجد شرایط‌ عمومی ‌قید شده ‌در دفترچه راهنمای و ثبت‌نام شرکت در آزمون (شماره ۱) باشند.

 

24

کلیه ‌پذیرفته‌‌شدگان (برادران)

- مدرک‌ ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه.

- با توجه ‌به ‌یکی از بند‌های مندرج در صفحات ۲۰ تا ۲۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون (شماره ۱)

 

 

 

ب: راهنمای ثبت نام غیر حضوری:

  1. ابتدا وارد سایت موسسه آموزش عالی انرژی به آدرس www.energy.ac.ir شده سپس از قسمت ورود به سامانه دانشجویی  وارد صفحه مورد نظر شده  دانشجویان جدید الورود را انتخاب نمایید و بعد از آن کد ملی و شماره داوطلبی را وارد نمایید.
  2. قسمت اطلاعات داوطلبان را کامل نمائید.
  3. در قسمت فرم های آموزشی ابتدا فرم های آموزشی را دریافت و تکمیل نمائید.
  4. مرحله بعد فرم های پر شده را بارگذاری نمائید(نکته مهم:نام فایل خود را لاتین یا اعداد قراردهید)
  5. سایر مدارک خواسته شده را بارگذاری و ارسال نمائید.
  6. پرداخت هزینه ثبت نام
  7. -صدور کد رهگیری:در این مرحله سامانه به شما کد رهگیری می دهد که بعد از دریافت آن امکان تغییر اطلاعات را نخواهید داشت .و
  8.  این کد رهگیری را هنگام ثبت نام باید با خود بهمراه داشته باشید.
  9. -همه اطلاعات چاپ شده را می توانید چاپ بگیرید

نظرات شما