معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی انرژی به مناسب چهل و چهارمین سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و بزرگداشت مقام استاد برگزار میکند:

مسابقه کتاب خوانی

از کتاب نظام حقوق زن در اسلام

نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

ویژه اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی انرژی

به قید قرعه به سه نفر برتر جوایزی تعلق میگیرد

برای  دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک نمایید

عزیزان جهت ثبت نام در مسابقه به معاونت فرهنگی مراجعه نمایید.

 

 

********