فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جویی،

روز تأکید بر لزوم تقویت ایمان و اهمیت افزایش بصیرت سیاسی و معرفت دینی بر همه دانشجویان گرامی مبارک باد.

روز دانشجو در دانشگاه انرژی با حضور اساتید و مسئولین دانشگاه در کلاس های درس و تبریک به آنها انجام گردید.

در همین راستا مسابقات ورزشی و فرهنگی نیز در روز چهارشنبه 16 آذر در محیط دانشگاه برگزار گردید.