موسسه آموزش عالی انرژی ضمن آرزوي موفقيت براي كليه‌ پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌  ( دوره‌هاي‌ كارشناسي ‌ارشد ناپيوسته ‌داخل‌ ) سال‌ 1393 ، اعلام می دارد : ثبت نام از كليه‌ پذیرفته شدگان در وقت اداری روزهای شنبه  و یکشنبه مورخ 93/08/10و 93/08/11انجام می شود.

*مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌

1- اصل‌ و دو برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.

تبصره ‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه را ارائه‌ نمايند.

تبصره 2- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه به هنگام ثبت‌نام و شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام  92/8/12لغايت 92/8/19) دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ 93/6/31 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 28 دفترچه راهنماي شماره 1 اين آزمون كه ميانگين كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌ (‌0) تا (20) تا تاريخ 92/6/31و يا 92/11/30توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي در فرم مذكور درج و قبلاً به تاييد مسوول ذيربط رسيده است را زمان ثبت‌نام ارائه نمايند .

استثناء: آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده‌اند، معدل        فارغ التحصيلي اعلام شده آنان از سوي موسسه آموزش ‌عالي محل فارغ‌‌التحصيلي دوره كارشناسي آنان ، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند .

2 – پذیرفته شدگانی که فارغ التحصیل و یا دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته ( از مقطع کاردانی به کارشناسی ) می باشند . به همراه داشتن اصل‌ و دو برگ‌ تصوير مدرك‌ کاردانی (فوق دیپلم) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کاردانی (فوق دیپلم)  قيد شده‌ باشد‌ ، الزامی است .

3 – اصل‌ شناسنامه‌ و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن

4 – اصل‌ كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ پشت و روی از آن

5 – شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌

6 –  مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ 1 آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1393 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌)

تبصره 1 – آن دسته از داوطلباني که در دوره کارشناسی از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند . به همراه داشتن اصل برگه   لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی و یک سری فتوکپی از آن الزامی می باشد .

تبصره 2- آن دسته از داوطلباني که دارای کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از خدمت می باشند . به همراه داشتن اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از خدمت و دو سری فتوکپی پشت و رو از آنها الزامی می باشد . 

7- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت

8- اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان رتبه اول دوره كارشناسي مصوب 1390/2/05وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.

  * کلاس ها فقط در روزهای پنج شنبه برگزار می گردد .

*پس از تائید مدارک ثبت نامی توسط واحد آموزش در زمان ثبت نام ، واریز مبلغ 1,035,000 هزارتومان به شماره حساب 4076104960 بانک ملت  به نام موسسه آموزش عالی انرژی

 

                                                                                                                                  با آرزوی موفقیت

                                                                                                                             موسسه آموزش عالی انرژی