هفته پژوهش و فناوری در سال 1400 با شعار “پژوهش و فناوری؛ پشتیبان تولید”  امروز ۲۰ آذرماه آغاز شده و تا ۲۶ آذر ماه ادامه خواهد شد.

روز تاریخ مناسبت  عنوان روز
شنبه 20 آذر پژوهش و فناوری، مدرسه و دانشگاه
یکشنبه 21 آذر پژوهش‌ و فناوری، ‌ پشتیبانی از تولید
دوشنبه 22 آذر پژوهش ‌و فناوری،  ‌مانع‌زدایی‌ از تولید
سه شنبه 23 آذر پژوهش‌، فناوری ‌و اثربخشی اجتماعی
چهارشنبه 24 آذر پژوهش‌، و فناوری: ‌علوم ‌انسانی ‌و علوم ‌پایه
پنج شنبه 25 آذر روز پژوهش بزرگداشت پژوهشگران و فناوران