با عنایت به اهمیت موضوع ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی و الزام اجرایی شدن دستورالعمل های مربوط به آن حوزه در کلیه واحدهای صنعتی و معدنی توسط وزارت متبوع و پیگیری های متعدد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی و با هماهنگی های صورت گرفته اداره ساوه با موسسه آموزش عالی انرژی ساوه موقعیتی فراهم شد تا مدیران واحدهای صنعتی ، معدنی و مسئولان ذیربط بتوانند دیدگاه های خود را در این زمینه مطرح نمایند.

 

موضوعات همایش:

1-فقدان ساختارهای سازمانی کلان HSEE

2-ضعف قوانین و استاندارهای حوزه  HSEE

3-مشکلات کارشناسان حوزه  HSEE در صنایع ، معادن و پروژه ها

 

photo_2018-08-25_09-36-31

photo_2018-08-25_09-37-25

photo_2018-08-25_09-36-53