پاسخ به سوالات گردهمائی 16/9/95 کلیه سوالات در5 بند ذیل جمع بندی و توضیح داده شده اند

  1. امکانات ورزشی ،مسابقات ،رقابت های علمی ،پروژه های علمی

         ظاهراً هر ترم سالن های متعددی گرفته میشود باضافه بلیط استخرهای شنا به وفور در اختیار دانشجویان قرار دارد و همچنین به طور دائم برای شرکت در رقابت ها فراخوان داده می شود ولی دریغ از شرکت کننده های محترم  ؟!

بخشی از احساس عدم مشارکت در رقابت ها و پروژه های علمی، دنبال نکردن و بی علاقگی به تشکل ها و انجمن های دانشجوئی و علمی است .

  1. معیارهای انتخاب اساتید عمومی و تخصصی و اخلاق مداری آنان و یا پارتی بازی  درعدم توجه به دانشجویان و اصرار بر ادامه تدریس استادی خاص

معیارهای گزینش از تمام نظرها ،معیاروزارت علوم و شناخت ما از اساتید است و گرنه هیچ پارتی بازی ویا القاء نظرات دیگران نیست طبیعتاً ممکن است در بین هر ده نفر یکی هم در فرآیند مصاحبه به درستی شناخته نشود؟!

درمورد اصرار به بودن استادی که حتماً مساله  اخلاقی و بی نظمی نداشته  است و برعکس درآن رشته استاد برجسته ای هم بوده است.موسسه باید مصر در حفظ آن استادباشد نه بخاطر جدی بودن وی که  حذف شود.

  1. شهریه و تخفیف ایثارگری و شهریه ها ی فرهنگی ورودی های93 و عدم امکان تخصیص بیش از 5 ترم

شهریه ها براساس اصول معین و اعلام شده از ابتدای سال آن هم با تقسیط و تخفیف اخذ شده است نه تنها هیچگاه گران نشده اند  بلکه دقیقاً در سال جاری چند بار هم  کاهش داده شده است شهریه فرهنگی مصروف هزینه های بهداشتی ،مشاوره ای ،فرهنگی و ورزشی می شود.

  1. لزوم توجه به سرویس های بهداشتی و کیفیت غذا

ان شاءالله ازچند ماه آینده با انتقال به ساختمان جدید خیلی از این نوع مسایل حل می شود از اینکه تاکنون هم تحمل شده است به عوض در محل دائمی هزینه های زیادی شده است که مورد استفاده همه دانشجویان قرار گیرد..

باز هم عرض می شود اگر تشکل های دانشجوئی به طور فراگیر وجودیت یابندحتماً حضور یک نماینده از دانشجویان در کمیته غذای موسسه موجب جلب نظر دانشجویان میگردد.

  1. برخی از سوالات هم به دلیل مبهم بودن یاضد و نقیض بودن قابلیت پاسخ دادن پیدا نکردند.

                                                                                                                                  با آرزوی توفیق رئیس موسسه