با اندوه و تاسف فراوان سانحه بالگرد حامل ریاست محترم جمهور و همراهان را از طرف استادان ،کارکنان ، دانشجویان و.. به ملت شریف ایران و خانواده های ارجمندشان تسلیت عرض می نمایم.

 

موسسه آموزش عاِلی انرژی

دکتر احمد قریب