دوره اموزشی پرمیت (مجوز کار)

در تاریخ 17 مرداد 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

544973e1-e315-40b6-9186-4f674dc63efbf2017507-c0c4-4f7c-bf37-f772fa899a6d

 

کارگاه آموزشی ایمنی ماشین آلات

در تاریخ 10 مرداد 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد

thumbnail

thumbnail (1)

کارگاه ارزیابی ریسک در تاریخ 3 مرداد 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

thumbnailimage3

کارگاه واکنش در شرایط اضطراری در تاریخ 27 تیر 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

thumbnail

کارگاه ایمنی و آتش نشانی در تاریخ 20 تیر 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

PHOTO-2019-07-11-14-19-30PHOTO-2019-07-11-14-19-29PHOTO-2019-07-11-14-19-31

thumbnail (3)

thumbnail

کارگاه آموزشی کاربردی

سیستم مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست در تاریخ 13 تیر 1398 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار شد.

 

     مدرس: 

جناب آقای دکتر عادلی زاده

-مشاور،سرممیز و مدرس برتر سیستم های مدیریتی

-عضو هیات علمی دانشگاه

مدیرگروه Hse کرسی آموزش محیط زیست یونسکو

 

 

 

20190704_105553

20190704_09104420190704_105532