کارگاه ها و آزمایشگاه ها

شماره کلاس کارگاه ها و آزمایشگاه های  موجود در موسسه 
شماره کلاس عنوان کارگاه و یا آزمایشگاه
119 سایت کامپیوتر شماره (1)
120 سایت کامپیوتر شماره (2)
121 آزمایشگاه سیستم های کنترل تهویه مطبوع
122  آتلیه ترسیم  سالن اجتماعات
123 آزمایشگاه فیزیک حرارت – فیزیک پایه – آزمایشگاه شیمی عمومی
124 کارگاه تکمیلی ساختمان و پروژه – آزمایشگاه مقاومت مصالح (2) – آزمایشگاه سیمان و بتون – آزمایشگاه مکانیک خاک –  آزمایشگاه مصالح ساختمانی
125 کارگاه برق و الکترونیک – آزمایشگاه فیزیک حرارت – آزمایشگاه فیزیک (2)
127 کارگاه کانال سازی و ورقکاری – کارگاه جوشکاری و فلز کاری – کارگاه عمومی
128 آزمایشگاه ترمودینامیک – آزمایشگاه انتقال حرارت
129 کارگاه حرارت مرکزی با آب گرم – کارگاه تبرید و سردخانه – کارگاه تهویه مطبوع – کارگاه تهویه مطبوع تابستانی 1و2
130 آزمایشگاه مکانیک سیالات
222 کارگاه نقشه کشی و نقشه برداری- سالن اجتماعات
322 کارگاه نقشه کشی و نقشه برداری