موسسه آموزش عالی انرژی برگزار می کند.

دوره های مدیریت و ممیزی  انرژی

 قابل توجه علاقه مندان :

جهت دیدن سرفصل های هر دوره روی آن کلیک کنید.

طراحی و کاربرد سیستم های تولید برق خورشیدی (فتوولتاییک)

آشنایی با اصول ساخت و کاربرد آبگرمکن های خورشیدی

روشهای کاربردی کاهش مصرف انرژی الکتریکی در صنایع انرژی بر

دوره تخصصی برنامه ریزی و مدیریت انرژی

بهینه سازی سيستم های بخار

دوره عمومی مدیریت انرژی در ساختمان

دوره مدیریت انرژی و ممیزی تجهیزات الکتریکی در صنعت

دوره مدیریت انرژی در صنعت

دوره مدیریت انرژی و ممیزی تجهیزات حرارتی در صنعت

طراحی سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان ( BMS )

طراحی سیستم های تولید همزمان برق و حرارتCHP

 جهت ثبت نام در این دوره ها کلیک کنید.

new1