جلسه هم اندیشی اعضا هیات موسس (جناب آقای دکتر صادق آذر ، جناب آقای دکتر آیت اللهی و جناب آقای دکتر جبه دار مالارانی و جناب آقای دکتر قریب)  با حضور اساتید و دانشجویان روز پنج شنبه 10 آبان 1397 درسالن آمفی تئاتر موسسه برگزار شد:

IMG_0115

IMG_0105

 IMG_0104

IMG_0103

موسسه آموزش عالی انرژی