قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی

احتراما بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند موسسه آموزش عالی انرژی از مورخ 3 مرداد تا 7 مرداد 1402به علت تعطیلات تابستانی تعطیل می باشد .
موسسه آموزش عالی انرژی