با كمال افتخار و مباهات امسال هم دو استاد برجسته موسسه آموزش عالي انرژي در شمار دو درصد دانشمندان برتر دنيا قرار گرفتند:

جناب آقاي دكتر رضا پيمانفر براي سومين سال متوالي

و جناب اقاي دكتر حيدر مداح براي دومين سال متوالي

 

اين مهم را به اين دو بزرگوار و خانواده بزرگ دانشگاه انرژي تبريك عرض مي نماييم و آرزومند موفقيت هاي روز افزونشان در عرصه علم و دانش هستيم.

 

موسسه آموزش عالی انرژی

 

لینک خبر:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6?fbclid=IwAR0tqkipBP-Exe09oDq0hXIj0lc4wZ6EH7fbAcoTjNQPir_8hXwlYuIeyIU